"ognisty wąż" - to pojazd obcych czy manifestacja energii,
już wkrótce - aktualizowany na bieżąco dzial nieznanych form bytu