energetyczna postać czasu  
      Podstawowe   Prawo   Ruchu  (wstęp)


Jak do tej pory nikomu nie udało się zrozumieć Einsteina, nie udało się wyjaśnić w jaki sposób bez przyciągania grawitacyjnego planety utrzymują sie na orbitach wokoło Słońca. Wspominam o tym dlatego aby uzmysłowić wam jak wielką wagę dla współczesnej nauki ma praktyczne wyjaśnienie funkcjonowania teorii Einsteina oraz uzasadnienie jej poprawności . Obawiam się że nie jesteś przygotowany (podobnie jak i pozostali uczestnicy dyskusji) do tego aby wyrzucić ze swojej świadomości logikę dotychczasowych poglądów na temat roli grawitacji, by móc rozmawiać o odmiennym (zastępczym) rodzaju oddziaływania słonecznego - jest to jedyny powód dla którego powstrzymywałem się z omawianiem zagadnień wcześniej sygnalizowanych.

Aby zrozumieć niewyjaśnione zjawiska nie wolno nam kierować się ograniczeniami z dotychczasowych doświadczeń czy nabytych poglądów. Właśnie tak należy zrobić jak to powiedziałeś - należy oddzielić w myślach jądro od poszczególnych warstw i skorupy Ziemi, jest to duże uproszczenie rozumowania przedstawia jednak poprawny schemat ideowy dla rozwiązania problemu.

Skorupa Ziemi nie jest niczym hamowana - ona jest napędzana w obrocie lecz pozyskiwana prędkość wirowania jest mniejsza od prędkości warstw położonych głębiej, pomimo wspólnego dla wszystkich żródła napędu promieniowaniem słonecznym. Tak jak powiedziałeś - całość układu włącznie ze Słońcem i Ziemią jest podporządkowana Prawom Galaktyki a jeśli chodzi o prawo obrotu, jest ono jeszcze przez ludzkość nie rozpoznane.

W dużym skrócie, obowiązujące we wszechświecie Podstawowe Prawo Ruchu sprowadza się do wzajemnego oddziaływania na siebie warstw materii w ten sposób, że warstwy położone bliżej źródła energii (słonecznej) przekazują część pozyskiwanej energii - do warstw położonych za nimi, przepychając je jednocześnie na bok w celu udostępnienia im własnego swobodnego dostępu do promieniowania. W przypadku warstw materii zamkniętych w jednej bryle przestrzennej, oddziaływanie Podstawowego Prawa Ruchu sprowadza się do ich przepychania się względem wspólnej osi wirowania. Podstawowym warunkiem funkcjonowania Prawa Ruchu jest warstwowe ułożenie materii oraz odstęp pomiędzy warstwami.

Wzajemne oddziaływanie warstw wewnętrznych Ziemi jest jedyną przyczyną dla różnych prędkości ich wirowania. Wcześniejsza moja propozycja sprzed lat (o czym wspomniał Ptaszek), że napędem dla jądra może okazać się skorupa Ziemi jest w pełni uzasadniona. To czego nie przyjmuje do świadomości logika Ptaszka, że warstwa obracająca się najwolniej może może być pędnikiem dla jądra obracającego sie znacznie szybciej - można równie dobrze uzasadnić w następujący sposób: pozyskiwana przez większą powierzchnię (skorupy) energia jest znacznie większa od pozyskiwanej przez warstwy (powierzchnie) wewnętrzne, taka sytuacja umożliwia nadanie mniejszym powierzchniom (wewnętrznym) większego momentu obrotowego a tym samym większych prędkości wirowania.

Przed nami najtrudniejsze zadanie, polega ono na powiązniu Podstawowego Prawa Ruchu z zależnościami zmiany czasu.autor: Zbigniew Gliński
Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Podstawowe Prawo Ruchu (wstęp)


Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 29 marzec 2008 roku