energetyczna postać czasu  
       Projekcja     Czasu

WPROWADZENIE

Z wniosków Teorii Względności Alberta Einsteina wynika że pojęcie czasu oraz przestrzeni zmienia się wraz z prędkością oraz odległością od wielkiej masy, poprawnej interpretacji tej teorii nikt jeszcze nie udzielił ponieważ nikt nie wie skąd obserwowane zjawiska w naszej rzeczywistości biorą się. Nasza dyskusja zmierza do zrozumienia istoty wniosków z Teorii Względności oraz do odnalezienia przyczyn zachodzących anomalii tak aby posłużyć się nimi przy analizie zagadnienia długowieczności.

- słoneczna projekcja czasu

Dociekanie nasze prowadzi do wniosku że to co rozumiemy pod pojęciem wzorcowego Czasu Ziemi, a więc obrót planety z częstotliwością raz na 24 godziny oraz jej ruch wokoło Słońca w czasie 365 dni - wynika z zajmowanego miejsca w Układzie Słonecznym, a decydującym elementem tego układu jest Słońce. Wniosek stąd taki że wzorcowy Czas dla Ziemi ustala Słońce. To ono decyduje o intensywności zachodzących na Ziemi przemian, to Słońce ustala wspomniane prędkości obrotowe oraz liniowe, ono ustala też w jakiej odległości ma znajdować się orbita dla naszej planety

Słońce jest największą masą w układzie a jednocześnie jest źródłem promieniowania nazywanego przez nas światłem oraz ciepłem. Kiedy teraz powrócimy myślami do wniosków z Teorii Względności, okazuje się że to o czym ona mówi jak ulał pasuje do głównego winowajcy całego zamieszania - tą przyczyną opisywanych anomalii jest Słońce oraz względna prędkość naszej planety w układzie wyznaczonym prędkością promieniowania słonecznego. Powstające różnice w intensywności zjawisk na Ziemi wynikają z mało jeszcze zrozumiałych dla nas praw fizycznych, powodujących że w określonych warunkach prędkość promieniowania słonecznego zostaje znacznie spowolniona. Różnice powstające w miejscach "wolnych" od promieniowania oraz w miejscach naświetlonych, powodują zjawiska zmiany biegu czasu oraz zmiany geometrii rzeczywistego obrazu materialnego.

Kiedy mówimy o spowolnieniu procesów metabolicznych rozumiemy przez to że ich intensywność w czasie maleje, względność układu odniesienia dla prędkości zachodzących przemian może oznaczać równie dobrze lokalne zwolnienie biegu czasu obserwowane przez nas z zewnątrz jako spowolnienie. Bardzo ważnym dla nas przy rozpatrywaniu okoliczności sprzyjających długowieczności jest wspomniany stan równowagi energetycznej prowadzący do zatrzymania procesów degeneracji organizmu biologicznego. Jest bardzo prawdopodobne że wspomniane przyśpieszenie biegu zegarów na większych wysokościach prowadzi w ostatecznym wyniku do spowolnienia starzenia się poprzez uzyskanie warunków bliskich równowagi energetycznej naszych organizmów z otoczeniem .autor: Zbigniew Gliński
Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Projekcja Czasu


Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 29 luty 2008 roku