energetyczna postać czasu  
       Gdzie   kończy   się   grawitacja


Zapewne wiadomo wam że do czasów Kopernika uważano Ziemię za centralny punkt wszechświata i ktokolwiek twierdził że jest inaczej wsadzano go do Wariatkowa lub palono na stosie za głoszone herezje. Podobną sytuację mamy dzisiaj, przekonani jestesmy że jedynie grawitacja jako siła przyciągająca każdą materię jest w stanie utrzymywać planety na uwięzi w Układzie Słonecznym. Najbardziej nowatorska ze współczesnych, pochodząca z 1916 roku Teoria Względności Alberta Einsteina mówi jednak o tym że planety krążą po orbitach nie z powodu przyciągania ich przez Słońce, lecz z powodu zakrzywienia czasoprzestrzeni.

Świat nauki pomimo że nie odrzuca tej teorii jako nieprawdziwej, ma wielkie opory z zaakceptowaniem wynikających z teorii wniosków. Naukowcy chowają głowę w piasek i udają że problem ich nie dotyczy. Podobnie zachował się Ptaszek - skrytykował mnie za głoszenie herezji na temat drugorzędnej roli grawitacji, a jednocześnie nie zdeklarował się jako przeciwnik teorii Einsteina usuwając się w cień dyskusji pomimo że to właśnie on wywołał ten temat.

Mój pogląd na temat grawitacji jest następujący - ona występuje jedynie w najbliższym otoczeniu materii, w przestrzeni międzyplanetarnej grawitacji już nie ma. To co rozumiemy przez grawitację pochodzi od materii i jest wynikiem oddziaływania słonecznego.

Czas jest bardzo ważnym elementem czasoprzestrzeni, dlatego dociekanie istoty jego funkcjonowania jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju nauki.

Czas jest elementem decydującym o zachowaniu się materii bowiem Czas podobnie jak i Grawitacja dotyczy jedynie obiektów materialnych.

Podstawowe Prawo Ruchu (obowiązujące we Wszechświecie) powinno wyjaśnić w sposób praktyczny i uzasadnić wnioski płynące z Teorii Względności. Z tego co zaobserwowałem materia ułożona warstwowo przekazuje glębszym warstwom pozyskiwaną z otoczenia energię a kiedy materia stanowi objętość zamknietą (podobną do kuli) oczywistym staje się że ze wszystkich kierunków będzie koncentrować sie ona w centrum obiektu. Wynika z tego że również w jądrze Ziemi koncentruje się energia pozyskiwana przez wszystkie warstwy wewnętrzne łącznie ze skorupą zewnętrzną.

Nie jest nowym twierdzenie, że materia jest uporządkowanym stanem energii, wynika z tego że w specyficznych warunkach może dochodzić do powstawania tego co nazywamy materią, jak równiez odwrotnie - materia może powracać do postaci niewidocznej dla nas energii.

Historyczne doświadczenie z przeszłości powinno prowadzić do wniosku że nie wszystko zostało już odkryte, a świadomość podpowiada że nie na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi. Jesli chodzi o tajemniczość promieniowania słonecznego, należy zdać sobie sprawę , że to ono jest przyczyną grawitacji. Jednocześnie kiedy mówimy o grawitacji mamy na myśli jej oddziaływanie na materię i wiadomo nam że grawitacja jest przenikliwa - czy stąd nie wynika wniosek że promieniowanie słoneczne jest przenikliwe skoro sięga ono wgłąb materii ? Czy stąd nie wynika wniosek że nie wolno nam mylić promieniowania słonecznego z falą elektromagnetyczną nazywaną światłem ?autor: Zbigniew Gliński
Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Gdzie kończy się grawitacja


Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 30 marzec 2008 roku