zestawienie tematów   "foto galerii"


"żywe formy energetycznego bytu"

"inteligentny, energetyczny byt "orb""

"energetyczne formy życia"

"duchy i zjawy"