Święty   Graal       Światło   Graal    w    religiach   świata

     -    arabski   ołtarz   na   Jasnej   Górze  
(cd. dyskusji z forum NDW)

> To się zgadza, że gdyby nie obecnośc Jeżusa nie byłoby Dokonań Boga!!! Jezus podkreślał; Czynie to co się Memu Ojcu Podoba,, i niczego nie czynie od siebie!!!... Spełniam Wolę Ojca Mego!!! A nie jakiegoś graala, czy laski!

Mało zrozumiałeś z mojej wypowiedzi, widocznie nie wytłumaczyłem tego jak nalezy - bezskutecznie poszukiwanym na całym świecie Świętym Graalem jest Święte Światło (boskie światło), za jego pomocą został stworzony świat materialny w jakim żyjemy ... posługując się tym Światłem można leczyć, przywracać ludzi i zwierzęta do życia, poić oraz karmić.

To Święte Światło unosi się w powietrzu lecz jest nie widoczne dla niegodziwych, uczynić je widocznym w działaniu mogą jedynie ludzie oświeceni, tacy jak Jezus i Mojżesz oraz najbliżsi im wtajemniczeni uczniowie kapłani z Aaronem na czele. Można powiedzieć że Bóg poprzez to Święte Światło komunikuje się z nami, aby móc z nami rozmawiać (telepatycznie) potrzebny jest przyrząd techniczny w postaci monstrancji (laski z miniaturą monstrancji u jej szczytu)

- godło arabskiej Jordanii z widocznym centralnie Świętym Światłem Graal, jako krąg słoneczny

Konstrukcja monstrancji jest miniaturą Stupy, jest to powód dla którego ludzie na całym świecie niezależnie od wyznania i wiary budują (urzędy) świątymie w oparciu o tą energetyczną formę. Każda poprawnie zbudowana świątynia, ołtarz, chrzcielnica, monstrancja, świecznik, ambona, dzwonnica, dzwon - powinna przypominać wyglądem Stupę i spełniać wymogi energetycznej formy Dżed Każda z tych konstrukcji jest urządzeniem materialnym umożliwiającym człowiekowi komunikowanie się z Bogiem, o ile poprawnie została zrobiona.

>Nie mieszaj Boga o którym mówił Jezus z bogiem Mojzesza!! ... Mojżesz był prorokiem Szatana, któy zdominował cywilizacje Człowieka. Jezus był Prorokiem Boga, którego Ty nie znasz, bo nie odróżnisz dzieł Szatana od dzieł Boga...Szatan posługuje się Stworzeniem Boga, do czynienie Zla i ukazywania swojej mocy przez Zło,, krew, ogień, pioruny ,grad!!! ... dalej pomniejszasz Obecnośc Boga Osobowego... Szatanskie twierdzenie, że dobro materialne/ laska/ dokonuje cudu ... ty ten pokłon oddajesz Szatanowi,,, czego Nie uczynił Jezus...

Człowiek z cudowną Laską w ręku nie jest Bogiem, a jeśli za takiego podaje się - to jest oszustem. W przypadku Mojżesza podejrzewam kamuflaż właściwego wyglądu Laski, ona bądź to miała zdolność zmiany kształtu bądź to przechodziła w ręce jego brata Arcykapłana Aarona by następnie wrócić do Mojżesza - w ten sposób nikt nie wiedział która z Lasek jest prawdziwa.

- świątynia wykuta w skale (Petra w Jordanii) oraz ołtarz Bazyliki Jasnogórskiej po prawej stronie

Bóg jest często mylony z Szatanem w świętych księgach dlatego też często mylą ich ludzie. W Stworzeniu Świata wspomina się o gromach i błyskawicach oraz o piekielnym ogniu i powodziach - można więc uznać że to nie Bóg stworzył świat lecz Szatan Nawracanie pogan na wiarę chrześciańską również nie obyło sie bez ofiar, zginęło w tym procesie setki milonów ludzi jeśli nie miliardy, tymczasem okazuje się że krzyż chrześciański oraz wygląd monstrancji pochodzi właśnie od nich (od pogan). Kultura europejska wyrosła na bazie kultury Celtów, a świętym dla nich był ten sam krzyż co i u nas oraz w starożytnym Egipcie, u Arabów i u Atlantów.

Starożytna świątynia wykuta w skale (na kształt Stupy) arabskiego miasta Petra w Jordanii wygląda identycznie z kaplicą Bazyliki Jasnogórskiej z Częstochowy (dobrze widać to na zestawieniu zdjęć powyżej). Godło arabskiej Jordanii to nic innego jak uproszczona monstrancja z naszych kościołów z Słonecznym Kręgiem światła Graal umieszczonym centralnie, to miejsce na Ciało Chrystusa. Identyczny krąg Świętego Światła Graal znajduje się w godle i na fladze Indii, jest nim również mylnie rozpoznawany symbol jako wschodzącego słońca Japonii. Ludzie dawniej słusznie upatrywali drogi do Boga w Świętym Świetle Graal, my jako mniej oświeceni uważamliśmy i wciąż uważamy naszych przodków za idiotów nazywających Słońce Bogiem - tymczasem sprawa ma się całkiem odwrotnie. Przodkowie nasi dobrze wiedzieli czym jest Graal i jego Święte Światło - my tego wciąż nie wiemy.

(...być może już wkrótce pojawi się ktoś z Laską w ręku, a cały świat uzna że jest to zapowiedziane w świętych księgach przybycie wysłańca od Boga.)

>Nie wysłaniec Tylko Sam Bóg!!!

... no to całkiem niedobrze by sie stało - biada nam wówczas, kiedy oszust z Laską w ręku zacznie rządzić światem
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Stożek CzasuData pierwszej publikacji :
         Światło Graal w religiach świata    Warszawa, dnia 8 sierpień 2007 roku