Święty   Graal       Święty   Graal    -   kielich

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

>Jak można doznać oświecenia prawdy o życiu???... Warunek pierwszy i zasadniczy;;; Uwolnić się od Zła, ale aby tego dokonac nalezy Wiedziec co to jest Zło i odróżnic od Dobra! ... Czy Ty nie Wiesz, że Bóg jest ŚWIATLOŚCIĄ ? ... Czy człowiek może znaleśc światło w Sobie i się tym swiatlem oświecić?? ... ŚWIATŁO POSIADA TYLKO BOG, I TYLKO BOG MOŻE OSWIECIĆ CZŁOWIEKA. (Kruk)

Aby doznać oświecenia należy poznać tajemnicę Graala, wiedza na jego temat była przekazywana w naszej cywilizacji z pokolenia na pokolenie, znany on był na wszystkich kontynentach naszego globu. Fascynacja cudownym działaniem Graala zachowała się we wszystkich religiach świata, wciąż jednak pozostaje dla nas tejemnicą mechanizm jego mocy sprawczej - poznanie zasady działania Graala oraz umiejętność uruchomienia jego mocy można osiągnąć jedynie na drodze oświecenia, przypadkowe zadziałanie Graala nazywamy cudem.

Zrozumienia tajemnicy Graala dostąpią jedynie nieliczni z czytających ten tematyczny wątek, proszę więc o cierpliwość w podejściu do tematu ... ludzie czekają i szukają tej wiedzy od tysiącleci istnienia cywilizacji, a przepadła ona w tym czasie jak odwrócili się od nas bogowie pozostawiając nas samych sobie. Czy uda się nam zobaczyć jak działa Graal - prawdopodobnie tak, wieść o kolejnym cudzie z pewnością obiegnie cały świat we wszystkich dostępnych mediach.

Badacze tajemnicy Graala oraz poszukiwacze tego artefaktu z przeszłości natrafiają na różne źródła jego pochodzenia oraz podążają różnymi drogami w poszukiwaniu tego skarbu. Wiara chrześciańska przypisuje pochodzenie Graala Jezusowi stąd też u Chrześcian jego nazwa Święty Graal i w tym przypadku jest to puchar przypominający kielich. Tak więc należy zgodzić sie, że jeśli mówimy o Świętym Graalu mamy na myśli relikwię (artefakt) związany historią z Chrystusem, nie oznacza to że innych nie ma - owszem są i choć nie są nazywane Świętymi ani nawet Graalami, nie świadczy że jest w nich mniej świętości podczas działania ... część z nich jest wierną kopią artefaktu ze starożytności i jest w stanie funkcjonować również współcześnie.

- relikwie kościoła Św.Franciszka, cud w Lanciano

Spytacie pewno skąd taka pewność, czy są na to jakieś dowody ? Owszem, zostało to udowodnione i zaakceptowane, działanie Świętego Graala stało się dogmatem kościoła katolickiego - spisany on został podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku i stwierdza iż w czasie Eucharystii chleb i wino zamieniają się w rzeczywiste Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pierwszy historycznie poświadczony cud eucharystyczny miał miejsce w VIII wieku we włoskim miasteczku Lanciano. podczas gdy w klasztorze pod wezwaniem św. Longina kapłan z zakonu św. Bazylego odprawiał Mszę Świętą. Hostia w jego dłoniach przemieniła się w okrągły fragment Ciała, a wino w Krew.

Ciało pozostało nienaruszone, natomiast Krew w kielichu zamieniła się w pięć nierównych bryłek, które po uzyskaniu zezwolenia biskupa, zostały zważone. Jak się okazało, ciężar jednej był równy ciężarowi pięciu, ciężar dwóch równy ciężarowi trzech, a ciężar najmniejszej bryłki był równy ciężarowi największej. Zjawisko to powtórzyło się w roku 1574. Fragment Ciała jest umocowany obecnie jak Hostia w monstrancji, natomiast bryłki Krwi znajdują się w rzeźbionym na kształt kielicha krysztale. Relikwie można oglądać w kościele Św. Franciszka w Lanciano, widać ja na zamieszczonym zdjęciu.

Czy można w takim razie uznać że kielich z Lanciano jest poszukiwanym przez wszystkich Świętym Graalem ? Są na to pytanie dwie odpowiedzi : tak i nie. Można powiedzieć on jest identyczny z tym poszukiwanym, nie ma jednak pewności że jest to właśnie ten kielich, którego Jezus używał podczas Ostatniej Wieczerzy. Legend i teorii na temat historii Świętego Graala jest tyle ilu było badaczy (zobacz link u dołu), nas jednak bardziej od plotek interesuje zasada działania Graala - uczyńmy pierwszy krok do oświecenia.

- domniemany wygląd Świętego Graala i jego magiczne światło

Zastanówmy się czy może być prawdą to co mówi się o Graalu w legendach, że:


- leczy, przywraca zdrowie;
- daje możliwość komunikacji z Bogiem lub poznania Boga;
- jest niewidzialny dla niegodnych;
- karmi i poi obecnych;
- symbolizuje i może dać nieśmiertelność;
- przywołuje do siebie wybranych.
- bije od niego jasne światło,
- może być równie zbawienny jak i groźny dla człowieka
- osoby niegodne przebywając zbyt długo w pobliżu Graala,
  zapadały na dziwną chorobę lub umierały w mękach.

Zachęcam do wnikliwej analizy załączonego zdjęcia relikwii z kościoła Św. Franciszka w Lanciano oraz do spojrzenia na Kielich oraz Monstrancję pod kątem omawianego w tym temacie wątku. To nie jest przypadek, że Święty Graal pojawił się jako artefakt w temacie Stożek Czasu - większość kształtów (form) składających się na jego wygląd jest nam już dobrze znana, można w nich rozpoznać : Klepsydrę Czasu, Stupę, Dzwon, Świecznik , fragmenty egipskiego Dżed co potrafił materializować energię. Nie omawialiśmy jeszcze znaczenia i funkcji Monstrancji , a może ktoś z was już wie skąd coś takiego wzięło się wśród relikwii kościoła katolickiego i jakie ma znaczenie w innych religiach świata ?

W następnej części proponuję omówić powiązania Graala z celtyckimi Kotłami oraz Monstrancją, a następnie podejmiemy próbę wyjaśnienia które z magicznych właściwości przypisywanych Graalowi w legendach mogą być prawdziwe i jak należy je rozumieć.
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Stożek Czasu
linki w temacie Świętego Graala :

- cud eucharystyczny http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Cud_eucharystyczny
- legendy i teorie nt. Graala http://www.kosciol.pl/article.php
- koncepcje K.M.Milewska http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,585
Data pierwszej publikacji :
         Święty Graal (kielich)    Warszawa, dnia 26 lipiec 2007 roku