Święty   Graal       czarodziejska   laska      

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

O tym że Graal może poić oraz karmić wspominają święte księgi przy okazji omawiania cudów Jezusa - w wiosce rybaków, powielając pięć bochenków chleba i dwie ryby nakarmił on tłum pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jezus potrafił również uzdrawiać oraz przywracać zmarłych do życia, zachodzi więc uzasadnione pytanie : - czy przypadkiem Jezus nie posługiwał sie Świętym Światłem z Monstrancji ?

>Ponownie popełniasz błąd twierdzeniem, że Jezus to sprawił ... czytaj dokładnie pismo! Co powiedział Jezus,, Ja nic od siebie nie czynie, tylko spełniam Wole Ojca Mego..Święte ŚWIATŁO ?? Czytaj dokładnie kto jest Światłem Świętym..

Nie ma wątpliwości, że gdyby nie obecność Jezusa - żaden cud w wiosce rybaków by się nie wydarzył.

- Jezus i jego Laska z Buławą Dżed

Dziwnym zbiegiem okoliczności cuda zachodziły jedynie w obecności Jezusa. Drugim biblijnym cudotwórcą był Mojżesz, w obecności Mojżesza i jego brata Aarona również działy się dziwne jak dla nas rzeczy - albo pojawiała się plaga żab lub szarańczy, albo jako pokarm spadała z nieba manna lub pojawiały się przepiórki. Zastanówmy się jak to się działo że tych proroków Bóg wyjątkowo uwielbiał i spełniał ich prośby, skąd brała się umiejętność nawiązywania fizycznego kontaktu z Bogiem. Czy umiejętność tą prorocy zawdzięczali swojej pobożności, czy też było inaczej ?

Biorąc pod uwagę postępki Mojżesza (mordowanie bezbronnych ludzi) mozna zwątpić w czystość jego sumienia, co w takim razie dawało moc sprawczą jego życzeniom ? Obu wspomnianych proroków (Mojżesza i Jezusa) prócz umiejętności sprawiania cudów łączył wspólny atrybut - LASKA, towarzyszka ich wędrówek. Według relacji biblijnych kiedy Mojżesz uderzył Laską o ziemię - zaczynała szaleć burza z piorunami i gradem, z nieba spadał ogień. Kiedy Mojżesz dotknął Laską wody Nilu - zamieniła się ona w krew, a kiedy uderzył Laską w skałę - trysnęła z niej woda. Kiedy Mojżesz podniósł laskę do góry rozstąpiło się Morze Czerwone, umożliwiając przejście uchodźcom na drugą stronę suchą nogą.

Gdyby nie to że cuda zdarzały się również po ich śmierci, można by przypuszczać że cała moc sprawcza była umiejętnością wspomnianych proroków - to jednak nie jest prawdą. Cuda zdarzały się równiez póżniej za sprawą najbliższych im osób, w obecności brata Mojżesza Aarona oraz w obecności uczniów Jezusa. Aaron powtórzył cud rozstąpienia się wód Morza Czerwonego - zatrzymując bieg rzeki Jordan, a następnie cuda pomagały wojskom izraelskim w podboju Jerycha i okolicznych terenów - pękały mury obronne, spadały z nieba kamienie i ogień. W podbojach Izraelitów pomocna im była przebłagalnia, przewrotnie nazwana Arką Przymierza (o Arce Przymierza napiszę w cz.4).

- Mojżesz z Laską podczas przejścia przez Morze Czerwone

W przypadku Juzusa, najbardziej znanym cudem było jego zmartwychwstanie - nie był to jednak cud dokonany przez Jezusa, jak to się powszechnie uważa. Cudu zmartwychwstania dokonali jego uczniowie posługując się pozostawioną im Laską , w ten sposób powtórzyli wcześniejszy cud Jezusa - przywrócenia zmarłego do życia. Wymienione pobieżnie przypadki zaistnienia cudów oraz okoliczności towarzyszące prowadzą do wniosku, że mniej ważna była osoba dokonująca cudu - decydującym atrybutem dla spełnienia cudu była posiadana przez nich LASKA, laska w ręku wtajemniczonych osób wciąż działała obdarzając ich cudownymi zjawiskami na życzenie.

Z przeprowadzonych przeze mnie analiz wynika, że Laska Jezusa oraz Laska Mojżesza zawdzięczała swoją moc specyficznej konstrukcji zakończonej u góry Buławą. Laski mogą między sobą różnić się wyglądem i konstrukcją, a w zależności od tego odmienna będzie ich moc sprawcza i zakres działania. Osoby śledzące temat Stożka Czasu spotkały się wcześniej z moją wypowiedzią w temacie Klonowania Materii i Materializowania Energii (link u dołu), tam też pokazana była laska egipskiego boga Ptah (bóg kreacji i stworzenia). Wspominałem równiez o Zaklęciach egipskiego boga Ozyrysa i jego umiejetności klonowania.

Tajemnica cudownego działania Lasek opiera się na korzystaniu z energetycznej formy Dżed. Rozwiniętą formą Dżed jest Stupa, a jej pomniejszoną wersją Monstrancja. Cudowne Laski Jezusa i Mojżesza były miniaturami Monstrancji, podobnej do tych z kościoła. Skoro jesteśmy przy rozbiorze cudownej Laski na części należy rozróżnić jej zasadniczą część górną - Berło oraz górną część Berła zwaną jabłkiem królewskim lub Orb. Poprawnie skonstruowany Orb powinien być zakończony krzyżem u góry.

- bóg niebiańskiego ognia Agni z buławą w ręku oraz po prawej stronie Adam i Ewa pod rajskim drzewem z wężem

W temacie cudotwórczej energetycznej formy powiedziane zostało wiele, jak jednak ma się ona do Świętego Światła Graal. Tajemnica cudownego działania Laski Jezusa i Laski Mojżesza kryje się w tym, że konstrukcja ich górnej części zwanej Berłem (monstrancja) jest w stanie oddziaływać z docierającym do nas promieniowaniem kosmicznym, w wyniku reakcji promieniowania na Berło powstaje powiększony Stożek Czasu (klepsydra czasu) w który można ingerować poprzez wizualizację myślową - w ten sposób Myśl staje się Ciałem w naszym świecie materialnym.

W wyniku reakcji promieniowania na Berło (monstrancję) powstaje wokoło Berła świetlista aureola (poświata), czasem silnie bijące jaskrawe światło. Światło to opisane zostało w świętych księgach na całym świecie. Cuda Mojżesza rozpoczęły się od chwili gdy natrafił on na Gorejący Krzew. Prawdopodobnie wewnątrz tego krzewu znalazł Mojżesz swoją cudowną Laskę i z jej powodu krzew świecił jaskrawym światłem. Laska Jezusa świeciła mocnym jaskrawym światłem podczas jego zmartwychwstania, strażnicy grobu w popłochu opuścili wówczas swój posterunek - w wyniku działania Świętego Światła Graal na okryciu powstało odbicie twarzy oraz ciała Jezusa, znane jako Całun Turyński.

- herb wojsk medycznych armii królewskiej

Cudowne Berło (monstrancja) umieszczona na końcu Laski przewija się w legendach i świętych księgach sięgając początkami do Stworzenia Świata. Biblijne rajskie drzewo z którego Ewa zerwała jabłko, przedstawiane jest jako owiniete cztery razy wężem - jest to żródłowe dla chrześciaństwa przedstawienie pochodzenia życia na Ziemi. Wąż owinięty cztery razy wokół Berła do dzisiaj jest symbolem odnowy zdrowotnej u lekarzy i aptekarzy. Wąż cztery razy owiniety wokoło jajka to Orfickie Jajko, symbol Stworzenia Świata i życia na Ziemi. W mitologii greckiej opiekunem sztuki lekarskiej był bóg Aslepios z Laską owiniętą wężem (Laska Asklepiosa), w starożytnym Rzymie bogiem uzdrowicielem był Eskulap przedstawianiy jako brodaty mężczyzna z laską wokół której wije się wąż. Ten motyw węża wspinającego się po Lasce można znaleźć również u Sumerów i Celtów. W mitologii indyjskiej bogiem ognia niebiańskiego, z berłem w ręku jest Agni. W Mahabharata bogiem z takim samym berłem w ręku jest Vishnu, a Laską posługuje się stworzyciel świata bóg Shiva.

Nie nalezy mieć złudzeń że tajemnica konstrukcji cudownej Laski długo pozostanie poza zasiegiem naszego oświecenia, być może już wkrótce pojawi się ktoś z Laską w ręku, a cały świat uzna że jest to zapowiedziane w świętych księgach przybycie wysłańca od Boga. Przekonany jestem że kilka takich cudownych Lasek spoczywa w tajemnych schowkach na wszystkich kontynentach naszej planety, jest to spadek pozostawiny nam przez tych co nazywamy ich bogami. Część kapłanów odpowiedzialnych za skarb nie zdaje sobie sprawy z właściwego przeznaczenia Laski lub Berła - są jednak i tacy co dobrze znają się na rzeczy, czekają jednak na odpowiedniego kandydata na posiadacza mocy.

- zapoznawanie się z działaniem Laski Marszałkowskiej

Konstruktorów amatorów należy przestrzec przed olbrzymią odpowiedzialnością, jaka spoczywa na ich barkach w związku z możliwością przyczynienia się do zagrożenia dla świata i ludzkości w przypadku kradzieży Laski przez złodziei lub organa bezpieczeństwa narodowego (z przeznaczeniem dla celów militarnych). Światło Graala dosięgnie każdy cel w powietrzu, na ziemi i pod wodą - może sprowadzić w dowolne miejsce tajfuny, powodzie, pożary, epidemie chorób.

Któż to wie czy ktoś nam współcześnie, potajemnie nie posługuje się taką Laską ... święte księgi, nasilenie kataklizmów nazywają zapowiedziami poprzedzającymi przybycie Proroka - tak więc już wkrótce dowiemy się kto stoi za kataklizmami naturalnymi, jakie nękają USA, kraje zachodniej Europy, Rosję, Chiny, Japonię, Indie, Australię i Afrykę. Nie wymieniłem jedynie krajów Bliskiego Wschodu - czy to oznaczać może że cudowna Laska działa z tego właśnie terenu i wpływami omija sprzymierzone kraje, czy przpadkiem ta Laska nie znajduje się w Iranie ?

Święte Światło Graal uwidacznia się nam w jaskrawy sposób podczas gwałtownego tworzenia materii jak i podczas jej destrukcji (bomba atomowa), promieniowanie to jest szkodliwe dla zdrowia dlatego dłuższe przebywanie w bliskości poprawnie skonstruowanej monstrancji (Świętego Graala) może skończyć się chorobą w strasznych mękach.

Posługiwanie się Świętym Światłem Graal zawodowo (aby nie ucierpieć na zdrowiu) wymaga znajomości tajemnic z nim związanych. Jak sądzicie - czy wędrówki Jezusa i Mojżesza bosą nogą były elementem wizerunku proroka, czy tez wymogiem ? Zagrożenia od Graala omówię przy okazji Menory, Arki Przymierza oraz Celtyckiego kotła Cauldron w następnej części 4
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Stożek CzasuData pierwszej publikacji :
         Światło Graal (laska)    Warszawa, dnia 4 sierpień 2007 roku