Święty   Graal
   Arka   Przymierza    - menora

(c.d. dyskusji na forum NDW )

>Fotografia wybuchu jądrowego? Skąd ona pochodzi? przecież to jest niemożliwe! (Stefan)
>Mitologiczny zapis wojny bogów? (Kruk)


Taka to prawda - wygląd Graala znany był już w starożytności na wszystkich kontynentach naszej planety, prawdopodobnie był wykorzystany do prowadzenia Wojny Bogów. Tym nie mniej samo światło Graal jest jednocześnie tym światłem za pomocą którego został stworzony nasz świat materialny, jemu też zawdzięczamy nasze życie. O tym jak skorzystamy z tego daru Boga decyduje człowiek.

- fenicka pieczęć ze wzorami egipskimi, dobrze widoczny Święty Ogień Graal, podobny z wyglądu do celtyckiego kotła Cauldron

Kult czczenia świętego światła zachował się we wszystkich religiach i narodach świata do dzisiaj i nazywany jest Duchem Świętym. Graal jako kula światła występuje na wielu narodowych flagach oraz w godłach (mylony ze słońcem), w religiach nazywany jest świętym ogniem. Słowianie obchodzą świeto ognia w noc przesilenia letniego (najkrótsza noc w roku) z 30 kwietnia na 1 maja. Przy kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie święty ogień pojawia się podczas uroczystości w prawosławną Wielką Sobotę w dniu Wielkanocy kalendarza juliańskiego. Z wnętrza kamienia, na którym spoczywał Jezus wylewa się światło, które zazwyczaj ma niebieskawy odcień. W tym czasie, nikt prócz Patriarchy nie ma prawa wejścia do Kaplicy.

>Nic nie jest ukrywane!!! ale stłumione przez Zło... Siła ,Moc , Dobro nie tkwi w przedmiotach Materialnych tylko w Człowieku... To Człowiek jest Incjatorem, inspiratorem Zła, jak i DOBRA.. (Kruk)

Pozostawiona nam w spadku przez wcześniejsze cywilizacje wiedza o Świętym Ogniu została zagubiona, na tyle że dzisiaj nikt już nie wie co nazywane jest Graalem, dlaczego Hostia umieszczana jest w monstrancji wewnątrz kręgu oznaczonego promieniami. Nikt nie wie dzisiaj w jaki sposób Jezus, a przed nim inni uzdrawiali ludzi, zmarłych przywracali do życia - dla dobra wiary i dla dobra nas samych wszystko zostało ukryte przed ludźmi, a z czasem zapomniane.

> ... co sądzisz o, poruszanym przeze mnie niedawno, temacie przykrywania umierających metalowym stożkiem? Podobnież ma to być recepta na odpędzenie śmierci... (Stefan)

Jeśli chodzi o cudowne uzdrawianie i nieśmiertelność, z pewnością do tego tematu wrócimy i przedyskutujemy to zagadnienie obszernie. Cała tajemnica wszelkich cudów zawiera się w działaniu Stożka Czasu, dokładniej mówiąc w indukującej się poprzez Oko Ra materii. Pomimo że mamy w tym przypadku do czynienie z promieniami dużo szybszymi od światła, podlegają one prawom znanym z holografii , a polega ona na nakładaniu się odbicia i wzorcowego oświetlenia. Zakładając że pacjent jest umierająco chory, wzmocnienie odbicia jego chorego wzorca nie przyczyni się do uzdrowienia - potrzebne jest skierowanie na osobę chorą energetycznego odbicia poprawnie wyglądającego wzorca od innej zdrowej osoby - inaczej mówiąc należy nauczyć się sterować barką boga Ojca Ra, jaką podróżował on do świata umarłych, a w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć gdzie szukać tej barki.

Zanim ruszymy w drogę na poszukiwanie legendarnej barki, nim majserkowicze przystąpią do konstruowania zapomnianego wynalazku, nadajacego wielką moc sprawczą swoim myślom - kieruję do Was apel : nie przechowujmy w sobie czarnych myśli aby nie zaowocowały w postaci materialnej. Jeśli chcemy bawić się w magów nie przywołujmy dla zabawy zmarłych bo zwykle przybywaja demony z uprzejmością nie obeznane . Wykażmy się pomysłowością twórczą nieszkodliwą dla naszych bliskich i otoczenia. Uczmy się panowania nad naszymi emocjami, uczmy sie posługiwania naszym sprzętem na osobności tak jak robił to Mojżesz i Jezus, nie chwalmy się przed osobami nie wtajemniczonymi oraz nie rozpowszechniajmy tej tajemnej wiedzy aby nie trafiła ona do ludzi nieodpowiedzialnych. Zapomnijcie o sławie, pieniądzach czy patentach - takie oczekiwania sprowadzą na was nieszczęścia.

Aby zrozumieć czym była Arka Przymierza, skąd pomysł jej konstrukcji i do czego służyła Menora, powinniśmy wrócić na chwilę do tego wycinka życiorysu Mojżesza kiedy to musiał on uciekać z Egiptu do Madianu. Na wygnaniu w Madianie Mojżesz spotkał i wziął za żonę Seforę, która była jedną z siedmiu córek tamtejszego kapłana o imieniu Reuel .Legenda głosi że pewnego razu u podnóża najbliższej góry, będąc w tym czasie pasterzem, Mojżesz zobaczył coś dziwnego : krzew płonący ogniem ale nie palący się. Podobno w ten właśnie sposób objawił się Anioł Pański i od tego momentu ważnym atrybutem staje się pasterska laska Mojżesza. Wszystko wydaje sie bajecznie piękne i prawdziwe, nikt już nie pamięta kim był teść Mojżesza.

- Menora, siedmioramienny świecznik rytualny Mojżesza

Jako wystarczająco wtajemniczeni wiemy, że tajemna wiedza z wcześniejszego okresu historii wraz z przynależnymi jej religijnymi akcesoriami przechowywana była przez godnych zaufania kapłanów, to właśnie kapłani byli najlepiej zorientowani w rytuałach religijnych, oni też dysponowali nizbędnym do obrzędu sprzętem pochodzącym z dużo wcześniejszych czasów. Oczywistym dla mnie jest, że Mojżesz wszelkie tajemne instrukcje dotyczące cudów wiary oraz zagadkową Laskę pasterską otrzymał od kapłana, teścia - miały one dopomóc Mojżeszowi w zorganizowaniu powrotu jego ludzi na ziemię Izraela. W archiwach świątyni teścia Mojżesz zapoznał się z możliwościami jakie daje umiejętne posługiwanie sie cudowną Laską, jak można zwielokrotnić jej działanie - pozostawało jedynie tą wiedzę wypraktykować u odnóża najbliższej góry.

Temat Arki Przymierza pojawia się w Biblii w czasie kiedy Mojżesz powraca do obozu z dwoma kamiennymi tablicami przekazań, jaki otrzymał od Jahwe na Górze Synaj (obecnie Góra Mojżesza). W obozie wśród ludzi Izraela panowało wówczas niezadowolenie z powodu braku żywności, powstał bunt przeciwko Mojżeszowi i został on krwawo stłumiony. Problem z brakiem żywności dla blisko 2 mln ludzi wciąż jednak był aktualny, a do tego ubyło Mojżeszowi armii. Sytuacja zmusiła Mojżesza do wypróbowania czegoś z czym nie miał jeszcze do czynienia, o czym jedynie dowiedział się u swojego teścia. Możliwość zwielokrotnienia mocy czarodziejskiej Laski dawała Menora.oraz skrzynia nazwana Arką Przymierza.

Współcześnie Menora nie działa z dwóch zasadniczych powodów : jej konstrukcja powinna wyglądać inaczej od tego co można spotkać współcześnie jako wzór rytualnego świecznika, drugim powodem jest to że ona była jedynie częścią całości jaką stanowiła razem z Arką. Wychodzi więc na to że aby uruchomić Menorę potrzebna jest nam skrzynia zwana Arką Przymierza. Zastanówmy się w takim razie czym była ta zaczarowana skrzynia, co też mogło znajdować się w jej wnętrzu. Spotkałem sie z opiniami że Arka Przymierza była urządzeniem jądrowym, że wspomniane dwie kamienne płyty z Dziesięciorgiem Przykazań były wsadem radioaktywnego materiału. Nic z tego, Arka Przymierza jako skrzynia nie była żadną tajemną bronią - skrzynia o jakiej mówimy była pusta wewnątrz, to była zwyczajna drewniana klatka tyle że pozłacana a jej wymiary nie mają większego znaczenia.

- Cherub według wizerunku pogan - demon niebios, straszydło z bezdymnego ognia

Cała tajemnica działania Arki Przymierza kryje się w konstrukcji płyty górnej zwanej Przebłagalnią, tam znajdowały się dwa Cheruby z podniesionymi skrzydłami przykrywającymi płytę. Cheruby zwrócone były twarzą do siebie i do płyty. Pomiędzy Cherubami na płycie Przebłagalni ustawiana była Menora o czym nie wspomniano w Biblii, tylko w takim układzie to cudo mogło działać. Taki układ ustawienia elementów składowych potwierdza wygląd pieczęci egipskiej z załączonego zdjęcia. Jest to najlepsza ilustracja schematu ideowego Arki Przymierza jaką udało się mi znaleźć. Doskonale widać na niej znany nam już z wcześniejszej wypowiedzi ogień Graal z trzema lub czterema nóżkami u dołu, dobrze też widoczny jest podział tego Grala na sześć mniejszych Grali jakie pojawiają sie na sześciu ramionach Menory.

Fajne sobie, powiecie do czego w takim razie ta pozłacana skrzynka pod płytą Przebłagalni ? Skrzynka czyli Arka była zwyczajnie klatką na przedmioty, pokarm lub ptaki jakie zamierzaliśmy pomnażać poprzez podział w Menorze. Ze skrzyni (dolny stożek) poprzez podział w Menorze a następnie Oko Ra trafiały one do górnego Stożka Czasu w atmosferze. Powracając do dolnego Stożka Czasu materializowały się już obok skrzyni w ustalanym przez Laskę miejscu. Tym sposobem dysponując jednym ptakiem (przepiórką) w skrzyni, można było wykarmić liczący sobie 2 miliony ludzi naród, czarodziejska Laska takiej możliwości pomnażania pokarmu nie dawała. W czasie wojennym wewnątrz skrzyni umieszczane były kamienie lub płonące kule, podczas materializacji pomnożonej ilości w powietrzu kierowane były one na głowy wroga.

Całkiem jak w bajce, aż trudno w to wszystko uwierzyć że coś takiego jest możliwe. Przyznaję, że również i mi trudno jest oswoić się takim myśleniem, choć wydaje się to nierealne - tak to powinno działać zgodnie z prawami fizyki, jakiej jeszcze nie znamy. Jak jednak takim cudem kierować ? ... no właśnie ... gdzie jest ta barka co mieliśmy ją odnaleźć ?
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Stożek CzasuData pierwszej publikacji :
         Arka Przymierza (Menora)    Warszawa, dnia 19 sierpień 2007 roku