Święty   Graal
   Ogień   Graal    - niegodziwi

(c.d. dyskusji na forum NDW )

Pozostawiając miejsce pod wypowiedzią Stefana na wasze wyjaśnienia zasadności wierzeń na temat Podkowy Szczęścia oraz roli Dymu w ceremoniach religijnych, poruszę temat co został przez niego pominięty (ważniejszy od dotychczas wymienionych), chodzi o bosonogi wizerunek proroków. Dopytywałem się o to wielokrotnie wcześniej lecz jakoś nikt nie odpowiedział, uważając to widocznie za sprawę mało istotną - otóż wcale tak nie jest, jest to bardzo ważne zagadnienie.

Wiadomo nam z legend że Graal potrafi ukarać niegodziwych, sprowadzając na nich choroby w strasznych mękach - zastanówmy sie w takim razie kogo należy uważać za niegodziwego. W moim przekonaniu niegodziwą jest osoba nie zasługująca na obdarowanie łaską, nie będzie zasługował na łaskę ten co nie darzy należytym szacunkiem Boga od którego wszystko zależy. Graal jest pośrednikiem pomiędzy stworzycielem a człowiekiem, za jego pomocą Bóg komunikuje się z nami.

Szacunek gospodarzowi możemy okazać na kilka sposobów: poprzez pokłon, zdjęcie nakrycia głowy oraz zdejmując buty. W różnych religiach świata szacunek dla Boga okazywany jest w różny sposób, w naszych kościołach obowiązuje zdjęcie z głowy czapki jednak już wchodząc do własnego domu zdejmujemy równiez buty. W religiach wschodu obowiązuje zdjęcie butów, a dla odmiany zdejmowanie nakrycia głowy nie jest konieczne. Do Watykanu nie zostanie wpuszczona kobieta bez nakrycia głowy oraz przykrycia na ramiona. Co w takim razie jest ważne aby okazać nalezyty szacunek wchodząc do świątyni Boga ?

- chodzenie po ogniu, czynność nie dostępna dla niegodziwych

Sięgnijmy w takim razie do Biblii: podczas pobytu Mojżesza na wygnaniu w Medianie kiedy zajmował się on pasterką objawił się jemu Anioł Pański jako gorejący krzew. Podchodząc zaciekawiony do krzewu, Mojżesz usłyszał z nieba głos nakazujący zatrzymanie się oraz dla okazania szacunku Najwyższemu polecono jemu zdjęcie obuwia i przebycie dalszej drogi boso. Sięgając do tego źródła wiedzy najstarszej należy przypuszczać że najważniejszym dla okazania czci jest zdjęcie butów. Tradycja ta zachowała się w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, u nas od niej odstąpiono dla wygody wiernych ze szkodą dla nich samych.

Najważniejszą czynnością dla okazania szacunku i godności jest zdjęcie butów - ci co tego nie zrobią w świątyni Boga (przed obliczem Pana) będą niegodni łask jakimi mogą zostać obdarzeni, a mogą nawet zostać ukarani. Domyślacie się zapewne że omawiamy temat środków bezpieczeństwa, jakie nalezy zachować w kontakcie z Graalem - jest to jeden z podstawowych warunków o jakim nie wolno zapomnieć. Spotkałem się wielokrotnie z błędnym rozumieniem bezpieczeństwa przy okazji omawiania tematu Arki Przymierza, autorzy tych opracowań podejrzewali że Arka Przymierza mogła być potężnym kondensatorem elektryczności statycznej, uzyskiwanej poprzez pocieranie powierzchni skrzyni - dlatego wydawało się im że bezpieczeństwo mogło zapewnić kapłanom jedynie założenie sandałów jako izolacji przed elektrycznością, podobnej do kaloszy gumowych u elektryków.

Takie rozumowanie jest błędne, dlatego że niegodziwym będzie właśnie ten co w kaloszach wchodzi do świątyni. Światło Graal nie wiele ma wspólnego z elektrycznością, obowiązują tu odmienne zasady. O prawdziwości takiego rozumowania świadczy załączone powyżej zdjęcie, przy kontaktach z tym światłem (ogniem) nie można mieć butów na nogach bo ulegną spaleniu. Obuwie nie zabezpiecza nas przed tym promieniowaniem, a jedynie naraża na niebezpieczeństwo. Z tych analiz wynika że nie jest błędem ukazywanie Jezusa i Mojżesza boso i wcale nie chodzi w tym wszystkim o ich stan majątkowy do jakiego zobowiązali się. Biblijne cuda miały miejsce jedynie wówczas kiedy oni byli boso.
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Stożek CzasuData pierwszej publikacji :
         Graal - niegodziwi    Warszawa, dnia 31 sierpień 2007 roku