Święty   Graal
   Graal     - patent na lewitowanie

(c.d. dyskusji na forum NDW )

Obserwuje duże zainteresowanie tematem lewitacji i chyba nie ma w tym nic dziwnego - jest to najtańszy sposób na przemieszczanie się w przestrzeni, jaki może być dostępny dla każdego. Na dzień dzisiejszy nie są wymagane żadne dokumenty ani uprawnienia do tego aby lewitować w terenie. Do przemieszczania się na większe odległości można będzie już wkrótce skorzystać z teleportacji. Aby przemieszczać się w sposób natychmiastowy bez potrzeby odwiedzania teleportu, należy skorzystać z umiejętności biolokacji.

Zastanówmy się , co powoduje że człowiek może unosić się w powietrzu lub przemieszczać wedle własnej woli. Jak to jest możliwe ... co należy zrobić ? Jak na razie żaden z nas nie może zademonstrować lewitacji w praktyce - stąd też każdą propozycję wyjaśnienia uważam za pomocną w rozwiązaniu tej zagadki z pogranicza fantastyki. Temat lewitacji był już omawiany u nas wielokrotnie, pod adresem zamieszczonym u dołu można obejrzeć różne sposoby na wywołanie zjawiska podobnego z lewitacją - to wszystko nie jest jednak tym co nas interesuje, chcemy lewitować bez zewnętrznego wspomagania .

- joga, rzeźba w Nowym Delhi, Indie

W poprzedniej wypowiedzi zadałem kilka z wielu pytań, jakie cisną się do głowy. Spróbujmy na nie odpowiedzieć i wyjaśnić dlaczego jako tych co potrafią lewitować - wskazujemy jogów, na czym polega ich filozofia życiowa ? Odpowiadając na to pytanie należy powiedzieć że nurt Joga wywodzi się z filozofii indyjskiej podobnie jak i Buddzyzm, ich zwolennicy mają całkiem odmienny pogląd na świat niż uczą nas w szkole. Według ich przekonań świat materialny jest złudą, sztuczką kuglarską, iluzją. Po wielu latach obserwacji naszej rzeczywistości i analiz - dochodzę do wniosku że oni mają rację.

Z poglądów zwolenników Jogi wynika następujący wniosek : skoro świat jaki obserwujemy i doświadczamy jest dla nas złudą, a nasza wiedza o nim polega na naszej wyobraźni - to i poprzez wyobraźnię możemy tworzyć rzeczywiste sytuacje, o ile uznamy je za prawdziwe. Jest to bardzo ważne spostrzeżenie, podejście do rzeczywistości oparte na takim przekonaniu sprawia że możliwym staje się wszystko o czym pomyślimy i uznamy za normalne. Stąd słusznym jest powszechnie panujący pogląd, że my sami kreujemy naszą rzeczywistość, a skoro tak - to włącznie z globalnym ociepleniem, pożarami, tajfunami, powodziami.

W takiej sytuacji, wytyczne dla adeptów lewitacji powinny wyglądać następująco :

- należy przestawić swój sposób myślenia na temat świata materialnego, tego wszystkiego co możemy dotknąć i zobaczyć w
  rzeczywistości nie ma;
- skoro będąc częścią tego świata, możemy poznać że nie wygląda on tak jak nam się zdaje - to w pewnym sensie jesteśmy od   materii niezależni, możemy nią dysponować ;
- możemy zmieniać to co uważamy jako rzeczywistość (prawa fizyki) poprzez przekonanie, że od nas to zależy.

Nasze przekonanie co do twardej materialnej rzeczywistości - jest największym naszym problemem, uniemożliwiającym właściwe pojmowanie rzeczy. Z tego powodu w pierwszej kolejności należy wyjaśnić sobie na czym polega nasz błąd rozumowania - dlaczego nasze zmysły nas zawodzą, jak rozpoznać rzeczywistość taką jaka nas otacza ? Jak nabrać przekonanie do czegoś czego nie ma, a to co jest uznać za manipulację naszymi zmysłami.
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : patent na lewitowanie
Linki do treści:

- lewitacja przykłady (cykl) http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=9732Data pierwszej publikacji :
         patent na lewitowanie    Warszawa, dnia 26 październik 2007 roku