Święty   Graal
   Graal     - Podkowa Szczęścia

(c.d. dyskusji na forum NDW )

> ... współcześni uzdrowiciele jakoś dokonują cudów w butach. U znajomej guz zniknął natychmiast ... myślałem, że arka przymierza była kondensatorem elektryczności, ale biorąc pod uwagę budowę komory Reicha, mogła być właśnie nią. Była zrobiona z drewna akacjowego i blachy złotej. Zapach tego drewna przyciągał odpowiednie duchy, skłonne do współpracy ... Być może komora ta przyciągała energię orgonu pomocną w cudach ... Podkowa .ma być ustawiona końcami do góry ... symbolizuje energię uciekającą z domu do góry... Łapacze snów- to działa, polepszyły się sny, ale nastąpiło jakby przeładowanie energią i po paru dniach musiąłem go zdjąć

Jeśli chodzi o współczesnych uzdrowicieli w butach to masz rację, jestem jednak przekonany że ich oddziaływanie na chorego byłoby mocniejsze gdyby zdjęli buty i staneli boso na ziemi. Za poprawnościa takiego rozumowania przemawia natura otaczających nas zjawisk - im większa różnica potencjału, tym mocniejszy przepływ energii i skuteczniejsze oddziaływanie.

- Podkowa Szczęścia zawieszona na drzwiach

Co do Arki Przymierza, właśnie tak rozumiem pochodzenie jej tajemnej mocy - ona była akumulatorem energii orgonu. Z prac odkrywcy orgonu Wilhelma Reicha wiadomo że akumulator tej energii powinien być zbudowany z warstw pochłaniacza orgonu (wełna, drewno) na przemian przedzielanych wastwą blachy, zamykając przestrzeń ze wszystkich stron (skrzynia). Do tematu orgonu będziemy jeszcze powracać, jak na razie odsyłam zainteresowanych do zapoznania się z tym co na temat tej energii już wiadomo (link u dołu)

Na temat Podkowy Szczęścia, moje rozumowanie jest identyczne. Tego co napisałeś nigdzie wyczytać się nie da - Podkowa Szczęścia, aby można było ją tak nazwać, musi promieniować energią do góry. Powinna być skierowana końcami ku górze na podobieństwo Menory. Najlepszym dla niej miejscem jest przejście pomiędzy pomieszczeniami. Podobną rolę w środowisku katolickim spełnia Krzyż umieszczany nad drzwiami. Jeśli trzymać się tradycji wiary katolickiej - podkowa również powinna być umieszczana nad drzwiami. Z omawianą wcześniej Mezuzą (z tradycji żydowskiej) widzę problem z poprawnym rozumieniem prawej strony, ponieważ kiedy wchodzimy do pomieszczenia a nastepnie wychodzimy z niego nasza prawa strona (prawa ręka) będzie po przeciwnych stronach przejścia.

- Matka Boska Ostrobramska na półksiężycu, jako przykład włączenia symbolu podkowy (końcami ku górze) do wiary katolickiej.

Sens umieszczania Krzyża, Mezuzy i Podkowy jest bardzo podobny - choć służy różnym ideom, generalnie sprowadza się do tego samego. Wszystkie wymienione znaki mają służyć zapewnieniu pomyślności. W przeciwieństwie do Krzyża i Podkowy - Mezuza jedynie przypomina o treści zawartej w modlitwie. Krzyż i Podkowa wychwytują myśli towarzyszące nam podczas przejścia z lub do pomieszczenia, tak aby wypromieniowana myśl wyprzedziła cel naszej podróży i została wzmocniona a intuicja przygotowała teren na nasze przybycie.

Pozostając przy tradycji katolickiej sensownym wydaje się umieszczenie dwóch symboli ponad przejściem równocześnie - podkowy skierowanej końcami ku górze a nad nią krzyża, jeśli tak robić nie wypada można umieścić krzyż u góry a podkowę po prawej stronie wejścia/wyjścia z pomieszczenia (naśladując lokalizację Mezuzy). Patrząc od strony energetycznej wymowy symboli, umieszczenie Krzyża powyżej Podkowy (zwróconej końcami do góry) jest bardziej poprawne niż umieszczenie ich osobno. Przykładem na takie zestawienie symboli dla wiary katolickiej jest widoczna na zdjęciu Matka Boska Ostrobramska.

Prawdopodobnie wielokrotnie mieliśmy okazje przekonać się samemu, że zagubioną myśl mozna odnaleźć w miejscu gdzie jeszcze była ona świeża. Powracając do poprzedniego miejsca przypominamy sobie to co mieliśmy załatwić - z tego spostrzeżenia wynika, że myśl nasza zostaje utrwalona w otoczeniu. O ile w czasie przejścia pod Krzyżem lub obok Podkowy będziemy myśleli o tym co mamy załatwić na mieście - powinno spotkać nas powodzenie.

Leliwa - polski herb szlachecki z podwojonym półksiężycem, jeden nad drugim

Identycznie ma się sprawa w przypadku naszych układów w domu (w rodzinie), jeśli chcemy spotkać się z przychylnością - powinniśmy mieć to w pamięci wchodząc do domu. Mezuza i Podkowa w tym przypadku powinna być umieszczona po naszej prawej stronie kiedy wchodzimy do domu. Z tej analizy wynika że umieszczanie Krzyża i Podkowy nad wejściem jest bardziej uniwersalne, co nie oznacza że nie można umieszczać ich na ścianie. Każdy sposób umieszczenia tych energetycznych symboli będzie skuteczny, jeśli swoje myśli skierujemy w jego kierunku. Podczas umieszczenia tych symboli w przejściu wychwytują one mysli automatycznie.

Zanim zaczniemy przerabiać ołów na złoto czeka nas odnalezienie Barki egipskiego boga Ojca Ra, prawdopodobnie część z nas już wie gdzie należy szukać jej przystani. Dla tych co pilnie śledzili wypowiedzi Kruka powinno być to oczywiste że kursuje ona pomiędzy wymiarami naszego życia, nie radzę jednak do niej wsiadać bez odnalezienia Steru.
Zastanówmy się również co z tym dymem podczas obrzędów religijnych, czy ma to coś wspólnego z poglądem że palenie papierosów pomaga w myśleniu.
autor: Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji na forum NDW : Stożek CzasuData pierwszej publikacji :
         Podkowa Szczęścia    Warszawa, dnia 15 wrzesień 2007 roku