stożek czasu  
       brama   czasoprzestrzeni  

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

>Czas nie jest enerią... Zapoznaj się z tym co jest naprawde napisane o CZASIE... Aby wiedzieć,że z czasu Energii nie uzyskasz! (Kruk)

To prawda, do takiego pojmowania czasu nie jesteśmy przygotowani - tego w szkole nie uczą, nie przeczytasz o tym również w żadnych książkach ... Czy to jednak oznacza że tak nie jest ? ... Nasza cywilizacja nie dorosła jeszcze do tego aby pojąć czym jest czas, nie było to jednak tajemnicą dla naszych Nauczycieli. Nasi bogowie starali się dokładnie wytłumaczyć nam na czy polega dowcip Czasu.

- Brama Czasoprzestrzeni, jest to Port przejścia w inne wymiary Czasu i Przestrzeni

Na zdjęciu obok zobaczyć można bramę a wenątrz niej stoi człowiek, pochodzi ona z czasów rozkwitu naszej cywilizacji i liczy sobie przynajmniej 5-6 tysięcy lat. Kiedy przyjrzymy się jej uważniej - rozpoznamy kilka znanych nam już elementów, choćby takich jak Cztery Filary (parami po dwa) oraz Dżed (u zwięczenia bramy) . Człowiek stoi na platformie a całość to nic innego jak Brama Do Innego Wymiaru, znana nam jako TELEPORT.

Dla osób interesujących się tymi zagadnieniami, tak przedstawiona Brama pomiędzy wymiarami czasoprzestrzeni dostarczy wielu praktycznych wskazówek odnośnie budowy i zasady działania takiego Teleportu. Rzeźba ta przedstawia jednocześnie schemat ideowy połączeń elementów składowych oraz usytuowanie w nim przedmiotu (osoby) do teleportacji. Z tego co widać Cztery Filary połączone są ze sobą parami szeregowo, w górnym zwieńczeniu usytuowane są trzy belki Dżed, czwarta belka Dżed stanowi podstawę (platformę) Teleportu.

Jest to bardzo poprawny schemat myślowy, nawiązuje ideą do wcześniej omawianego Stożka Czau, miejsce w którym znajduje sie człowiek - to nasza rzeczywistość (dolny stożek). Dżed usytuowany jest na szczycie Stożka, w miejscu przewidzianym dla pojęcia Oko Ra (Wszystkowidzące Oko Piramidy) - na przejściu do Stożka indukującej się przyszłości (górnego stożka). Schemat ten tłumaczy równocześnie na czym polega istota życia, skąd pochodzi energia niezbędna nam do działania w świecie materialnym oraz jakie są nasze powiązania ze światem niewidzialnym.

Rozpatrzmy funkcjonowanie teleportacji na przykładzie: zamierzamy przemieścić przedmiot z jednego miejsca w drugie ... niech tym przedmiotem bedzie kamień. Czynność tą można dokonać na dwa sposoby - można kamieniem rzucić, można tez kamień teleportować. Do przemieszczenia kamienia metodą rzutu potrzebna jest energia do nadania kamieniowi jakiejś prędkości aby mógł przebyć on wymaganą drogę w określonym czasie. Załóżmy teraz że zamierzamy kamien teleportować, zobaczmy na czym będzie polegało nasze działanie.

Wiadomo nam że materia jest postacią energii - to zespół stałych energetycznych powiązań pomiedzy elementarnymi ładunkami. Powiązania te istnieją dzięki indukcji z częstotliwością odpowiadającej pulsowaniu podstawowych elementów materii jakimi są atomy. Praca jąką wykonujemy rzucając kamień sprowadza się do wymuszenia indukcji atomów na określonym kierunku przemieszczenia. Teleportacja tymczasem, polega na tym że zmuszamy nasz kamień do pominięcia kolejnych wielokrotnych etapów inducji na długości drogi jaką ma do przebycia - wyznaczając dla niego (jednorazowo) miejsce Portu przeznaczenia w jakim powinna wystąpić ostateczna indukcja tego przedmiotu w znaną nam postać materialną.

Schematycznie omówioną ideę można przedstawić w następujący sposób: Klepsydra Czasu składa się z dwóch Stożków (górnego i dolnego) ... przemieszczanie przedmiotu polega na wzajemnym przemieszczaniu stożków w lewą lub prawą stronę w miejscu odpowiednim dla Oka Ra - znaczy to tyle ze po zaindukowanu materii do górnego stożka nie wróci on już w poprzednie miejsce lecz zaidukuje się w postaci materialnej obok. Teleportacja polegać więc będzie na tym aby wejście indukującej się materii do Oka Ra przesunięte było względem wyjścia z Oka Ra o wymaganą odległość przemieszczenia przedmiotu, potrzebna więc będzie druga Brama w Czasoprzestrzeni w której ma nastąpić materializacja.

Czym w takiej sytuacji jest czas ? ... czym jest miejsce w przestrzeni (droga) ? ... czym jest prędkość ? ... odpowiedź jest moim zdaniem następująca - pojęcia te mają zastosowanie jedynie do postaci materialnej, w fazie pomiędzy indukcją formy materialnej (odtwarzania powiązań elementarnych), materia znajduje się po drugiej stronie Oka Ra (w górnym stożku) ... w tym momencie materia nie podlega znanym nam prawom fizyki, znajduje się poza znaną nam przestrzenią oraz poza czasem - a otworzenie Oka Ra dla ponownej materializacji może nastąpić w dowolnym czasie oraz miejscu.

Tym sposobem Czas i Przestrzeń posiada swój energetyczny odpowiednik, pokonywanie przestrzeni w czasie wymaga energetycznego nakładu ... różnica w czasie to porcja energii.autor : Zbigniew Gliński


Zobacz dyskusję od początku : Stożek Czasu

Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 6 kwiecień 2007 roku