stożek czasu  
       lewitujący   Budda

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

Założycielem buddyzmu był Siddhartha Gautama, z północnych Indii, a Buddą stał się w chwili, gdy doznał oświecenia.- buddą może stać się każdy z nas ... w czasach Buddy Krakuczandy ludzie żyli 40 - 20 tyś lat - czy to oznacza że również każdy z nas, przestrzegając pewnych zasad może osiągnąć wiek 20 tyś lat ? ... raczej nic nie stoi na przeszkodzie aby tak się stało, jedyne co należy zrobić to doznać oświecenia prawdy o życiu i umiejętnie z niej skorzystać ... aby było jasne, powinienem dodać że nie jestem wyznawcą buddyzmu a przynajmniej tak tego nie nazywam.

- pozycja Lotosu podczas medytacji, zalecana w buddyzmie, taoizmie, hinduizmie

Zastanówmy się czy może być prawdą że ludzi dawniej dożywali tak znakomitego wieku, w czym tkwi tajemnica Buddy, czy prawdą jest że jogini praktykujący Zen mogą lewitować, dzięki czemu osiągają oni oświecenie ? Popatrzmy na obrazki obok - widać na nich wzorce pozycji Lotosu podczas medytacji, uwiecznione w posążkach ze starożytności ... co w tej pozycji jest ważne: czy ważnym jest właśnie takie ułożenie nóg, jak powinny ułożone być ręce ? Czym różni sie medytacja w tej pozycji od pozycji modlitewnej stosowanej w chrześciaństwie, która z nich jest bardziej prawidłowa i skuteczna w uzyskaniu celu ?

W pierwszej kolejności należy powiedzieć sobie że cele tych nurtów wiary są całkowicie różne, w chrześciaństwie sprowadzają się one do nadawania przekazu do istot będących w niebie - w buddyzmie i zen medytacja polega na słuchaniu docierającego z nieba przekazu ... o ile poprzez wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos z niebios buddysta spodziewa się oświecenia - o tyle chrześcianin poprzez modlitwę usiłuje oświecić Boga (poprzez spowiedź) ... prócz wspomnianych celów oraz pozycji do medytacji (modlitwy) reszta jest w tych nurtach wiary wspólna. Bardziej konsekwentne wydają się jednak buddyzm, hinduizm i zen z racji podobieństwa pozycji medytacyjnej do ich świątyń. Zauważmy jak bardzo zblizone wyglądem są pozycja medytującego Buddy i STUPA, obie przypominają z wyglądu DZWON.

- pozycja Lotosu w hinduizmie oraz świątynia w kształcie STUPY z Tajlandii

Wszystkie tradycyjnie zbudowane świątynie świata oraz znaczące budowle świeckie mają w sobie element zwany STUPA, nawiązuje on kształtem do omawianej wcześniej kostrukcji Arki Noego (link u dołu) . Budowle w takim kształcie reagują z promieniowaniem kosmicznym, dają bezpieczne schronienie tym co znajdują się wewnątrz, nawiązują aktywny kontakt ze światem dla nas niewidzialnym. Kształt STUPY daje osłonę przed wpływami świata zewnętrznego, daje więc również osłonę przed promieniowaniem jakie jest przyczyną grawitacji.

Pozycja Lotosu jest najbardziej prawidłową pozycją zarówno dla poszukujących oświecenie jak również dla adeptów szkoły lewitacji. W szkole jogina Maharishi Mahesh w Szwajcarii uczniowie zaczynają naukę lewitacji właśnie z pozycji Kwiatu Lotosu, jest to pozycja naśladująca kształt STUPY (przypomina DZWON). Tak przyjęta pozycja pozwala na aktywne oddziaływanie z promieniowaniem grawitacji, umożliwia lewitację ... czy podniesienie rąk z kolan w górę na wysokość brody powinno spowodować oderwanie się od podłogi - tego nie jestem pewien, należy to indywidualnie wypraktykować ... w szwajcarskiej szkole zalecają pierwsze próby przeprowadzać siedząc na poduszce, aby podczas niekontrolowanego powrotu na dół nie doznać urazu.

Przystępując do nauki lewitacji nalezy mieć świadomość, że taka umiejętność jest naukowo uzasadniona szczególnie dla pozycji Lotosu - jest to pozycja zalecana dla początkujących, najbardziej skutecznie naśladuje bowiem formę pozostawioną nam jako wzór ze starożytności. Czy każdy potrafi lewitować ? ... prawdopodobnie tak, jednak podobnie jak z każdym uzdolnieniem są ludzie bardziej i mniej predysponowani. O ile w osobistym oświeceniu chodzi o nawiązanie lączności duchowej z innym wymiarem (kształt STUPY reaguje z innym wymiarem) - to w nauce lewitacji chodzi o uzmysłowienie sobie, że zdolność taka nie jest cudem ani wyjątkowym przypadkiem - lewitacja wynika z praw fizyki, nalezy się jedynie odpowiednio dostroić eksperymentalnie.


- mobil


Zobacz przebieg dyskusji na forum NDW : Stożek Czasu


Linki w/g treści :

    - Arka Noego

    - lewitacja w kronikach


Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 14 lipiec 2007 roku