stożek czasu  
       Czas   naświetlenia

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

>Czas to inaczej ruch w przestrzeni. Nie ma ruchu (zero bezwzględne) - to nie ma żadnego czasu ani przestrzeni. Jest całkowita stagnacja...Z rozpoczęciem się ruchu cząsteczki automatycznie powstaje przestrzeń. Tak jak światło żarówki automatycznie wytwarza przestrzeń oświetloną. (Stefan)

Rozumowanie kategoriami encyklopedycznymi prowadzi do ślepego zaułku naszej nauki (temperatura nie jest energią kinetyczną cząstek) ... błędem jest mówienie o ruchu cząstek w przestrzeni, ponieważ zarówno czas jak i przestrzeń nie są monolityczne podobnie jak nie jest monolityczna materia ... to co nazywamy materią jest zespołem energetycznych powiązań, one przemieszczają się w przestrzeni poprzez indukcję (przeskakują) ... znana nam materia może indukować jedynie w obszarach czasu i przestrzeni należących do naszego świata

- czas naświetlenia

Bardzo trafnym jest przyrównanie sytuacji do oświetlonej przez żarówkę przestrzeni, zilustrowane jest to na załączonym zdjęciu ... gdyby ci ludzie poruszali się trochę szybciej - staliby się na zdjęciu niewidoczni, co nie oznacza że ich tam nie ma ... jako ludzie postrzegamy jedynie przedmioty odpowiednio oświetlone lub świecące ... coś co porusza się z większą prędkością nie naświetla siatkówki naszego oka na tyle aby zostało zauważone, podobnie jak nie naświetla siatkówki naszego oka materia której nie można oświetlić (np. szkło, powietrze)

> Co ma ruch do czasu i przestrzeni, można analogicznie przedstawić przysłowie "Myślę więc jestem" na przeciwne sformułowanie: "Nie myślę, więc mnie nie ma?" Czy taki tok rozumowania jest prawidłowy?

Jest to prawidlowy tok rozumowania, kiedy uciekasz myślami z miejsca w którym jesteś - to tak jakby ciebie tam nie bylo, dokonujesz w ten sposób teleportacji do innego miejsca ... przestajesz być świadomym tego co dzieje się wokolo ciebie, myslami możesz dokonać skoku w czasie do przeszlości lub przyszłości - może przytrafić się że znikniesz (będziesz niewidzialny)

> Nawet jeśli materia będzie zamrożona do zera bezwzględnego, czy jak tam porusza się z prędkością zera bezwzględnego, to nie znaczy że czas i przestrzeń przestaje istnieć.

W temperaturze bliskiej zera bezwzględnego one wciąż tam będą - jednak co stanie sie poniżej tej temperatury tego nikt nie wie, materia może zniknąć z naszego pola widzenia


- mobil


Zobacz przebieg dyskusji na forum NDW : Stożek Czasu
Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 29 maj 2007 roku