stożek czasu         Klepsydra   czasu

(fragmenty z dyskusji na forum NDW w temacie "Stożek Czasu")

Przedstawiony niżej rysunek Stożka Czasu jest uwieńczeniem przemyśleń Alberta Einsteina (ujętych w Szczególnej Teorii Względności), zilustrowanych dzięki przekształceniom matematycznym Transformacji Lorenza (Lorenz zajmował się wyjaśnieniem zjawiska rozszczepienia linii widmowych w polu magnetycznym, znanego jako zjawisko Zeemana ). Powszechnie panuje przekonanie że poglądy Einsteina stanowią szczytowe osiągnięcie naszej współczesnej wiedzy na temat czasu i przestrzeni.

- stożek czasu (klepsydra czasu)

Prawda jest jednak inna, schemat ideowy przepływu czasu (jak na rysunku obok) znany jest ludziom już od starożytności i nie jest wcale wymysłem człowieka, podobnie jak wiedza pochodząca od Sumerów. Poglądy ujęte w Szczególnej Teorii Względności z powodzeniem stosowane były już w starożytnym Egipcie 6 tysięcy lat temu (w piramidach), a konstrukcja zegara piaskowego (Klepsydra Piaskowa) miała przyczynić się do zachowania tej wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Wiedza zaklęta w Klepsydrze Czasu jest ogromna, mówi nam o wzajemnym przenikaniu się i relacjach pomiędzy widzialnym a niewidzialnym światem oraz proporcjach pomiędzy nimi. Ten stożek na dole obrazka to świat dla nas widzialny, stożek u góry to nasza przyszłość, a obręcz wypełniająca pozostałą przestrzeń (po bokach) to niedostępny dla nas obszar zwany odchłanią. Cokolwiek wydarzy się w obszarze odchłani u nas dostrzeżone nie będzie i odwrotnie, granica pomiędzy tymi obszarami jest nieprzekraczalna dla naszej materii (zbieżność poglądów religii i nauki) .

Zastanówmy się czy można przeprowadzić bardziej rozwiniętą interpretację dla Stożka Czasu. Już wcześniej miałem sposobność wypowiadania sie na temat energetycznej postaci czasu (patrz link u dołu). Dzięki wnikliwemu poznaniu przekazów ze starożytności, ich analiza prowadzi mnie dzisiaj do dalej idących wniosków - uważam że ilustracja ta daje odpowiedź na znacznie większą ilość zagadek nie rozwiązanych przez współczesną naukę. Przedstawiony tu schemat ideowy ma wiele innych odpowiedników w symbolach starożytności, a zrozumienie tej symboliki prowadzi do wiedzy jakiej współczesny człowiek dotąd nie dostąpił.

W moim przekonaniu : nasza rzeczywistość plasuje sie u podstawy dolnego stożka, tam realizuje się nasz świat materialny; wysokość stożka stanowi o naszej jednostce czasu, jednostka ta nie ma stałej wielkości lecz jej zmiany nie jesteśmy w stanie stwierdzić naukowo z braku obiektywnego odniesienia; uchwycenie czasu na rożnych poziomach Stożka pozwala na pozyskanie darmowej energii przenikającej przez Oko Ra, należy jedynie baczyć aby nie chybić przychylności Ozyrysa.

Zastanawiającą dla mnie jest zgodność poglądów Nikoli Tesli oraz Alberta Einsteina z treścią legend o egipskich bogach ?


autor: Zbigniew Gliński
link według treści : - energetyczna postać czasu

Zobacz dyskusję od początku : Stożek Czasu
Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 20 marzec 2007 roku