stożek czasu         Oko   Ra

(fragmenty z dyskusji na forum NDW w temacie "Stożek Czasu")

Kiedy popatrzymy na Stożki Czasu z dwóch poprzednich wypowiedzi, zauważyć powinniśmy że umieszczone są one w różnie ukierunkowanych układach współrzędnych. Proponują przedyskutować który z kierunków dla przepływu czasu jest bardziej prawidłowy (do góry - czy do dołu ?) przy założeniu że stożek u dołu to nasza teraźniejszość, a ten u góry to nasza przyszłość. Być może pomocnym dla nas będzie zrozumienie czym jest 'Oko Ra'.

Z odczytaniem znaczenia hieroglifów egipskich badacze będą mieli problem do czasu ustalenia jakiego zagadnienia opis dotyczy .

- 'Oko Ra' na banknocie dolara amerykańskiego

W przypadku egipskiego symbolu przypominającego literkę 'R' gdzie górne oczko jest rysowane tak jak ludzkie oko (ze źrenicą w środku) - mówimy o znaku 'Oko Ra". Symbol ten występuje w powiązaniu z egipskim bogiem Ozyrys'em (władca podziemi, bóg śmierci i odrodzonego życia) bądź jego synem Horus'em (bóg nieba). Drugi człon 'Ra' dołączony został do 'Oka' prawdopodobnie w związku z podobieństwem wyglądu symbolu do literki 'R'

Zastanówmy się teraz co ten symbol może oznaczać oraz gdzie jest jego miejsce. Na zamieszczonym obok obrazku 'Oko Wszystkowidzące Piramidy' (tak to przyjęło się nazywać) zostało umieszczone przy wierzchołku piramidy - jest to poprawne skojarzenie dla znaczenia symbolu 'Oko Ra'. Kiedy popatrzymy na nasz 'Stożek Czasu', najbardziej odpowiednim miejscem dla symbolu 'Oko Ra' jest punkt (A) w którym oba stożki (górny i dolny) stykają się.

Przy takim usytuowaniu omawianego symbolu - na przejściu od świata niewidzialnego do widzialnego, jego wymowa nabiera znaczenia właściwego kompetencjom boga Ozyrysa (bóg świata zmarłych i odrodzonego życia). Inaczej mówiąc jest to 'Oko' którym można zajrzeć do obu światów.

Teraz kiedy już wiemy co oznacza symbol 'Oko Ra' oraz gdzie go umiejscowić (na przejściu pomiędzy Stożkami Czasu') powróćmy do ustalenia kierunku dla przepływu czasu (do góry - czy do dołu). W moim przekonaniu 'Czas' ma postać energii i w związku z tym on indukuje się podobnie jak to energia ma w zwyczaju. Patrząc na 'Stożki Czasu' powinniśmy mieć na uwadze że ten górny (dnem do góry) staje się tym dolnym (dnem do dołu), skoro tak to waszym zdaniem w jakim kierunku przemieszcza się Czas ?

Po ustaleniu kierunku dla przepływu czasu (energii) proponuję zająć się Horus'em oraz czworgiem jego dzieci - bo to cała rodzinka (włącznie z dziadkiem Ozyrys'em) dysponuje energią jakiej szukamy.


autor: Zbigniew Gliński
Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 22 marzec 2007 roku