stożek czasu  
       Polaryzacja   naświetlenia

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

Poszukiwanie początków i przyczyn zaistnienia naszego Wszechświata proponuję przełożyć na później - mamy poważne problemy z ustaleniem tego co dzieje się współcześnie, z tym co możemy obserwować

- fotografia z Argentyny, maj 2007r

Rozważmy zagadnienia omówione w wypowiedziach Czas Naświetlenia oraz Przestrzeń dla Materii ... wyjaśnienie sensu dla pojęcia czasu i przestrzeni należy poszukiwać w transformacji zachodzącej w Stożku Czasu .

>Dlaczego ma znikać przestrzeń???? ... A może tylko taka materia bez energii temperatury nie wysyła Temperatury w przestrzeń??? (Kruk)

O tym że przestrzeń (jaką znamy) zanika wraz ze spadkiem temperatury, wiadomo nam z badań i pomiarów ... zjawisku kurczenia się przestrzeni towarzyszy wzrost wysokości oraz spadek temperatury - samolot lecąc na wysokości 10 km ma do pokonania mniejszą odległość niż by to wynikało z obliczeń matematycznych ... temperatura jest wskaźnikiem intensywności wymiany energii pomiędzy światem materialnym a tym światem którego nie widzimy.

Temperatura jest promieniowaniem oświetlanej (indukującej się) materii, wzrost lub spadek temperatury świadczy o kierunku przepływu enegii ... wraz z obniżaniem sie temperatury zbliżamy sie do punktu zwanego Oko Ra ... uwidocznieniu podlega jedynie energia zaindukowana w naszym świecie ... zespoły połączeń energetycznych (materia) jakie nie zaidukowały się w naszej rzeczywistości pozostają dla nas niewidzialne, co nie oznacza że ich nie ma.

Sytuację taką przedstawia załączone zdjęcie z Argentyny, nie uważam aby była to jakaś mistyfikacja (podobnych zdjęć jest dużo więcej, mam również zbliżone do tego własne) ... utrwalona sytuacja prowadzi do wniosku że podobnie spontanicznie jak synowie Horusa (rods), mogą pojawić się naszym oczom obiekty materialne zaindukowane do górnego Stożka Czasu i pozostające tam w postaci zwykle dla nas niewidocznej ... fakt uwidocznienia się takiego obiektu wcale nie świadczy o tym że znajduje się on w tym miejscu przestrzeni, świadczy jednak o tym że to miejsce (poprzez zbieg okoliczności) było w stanie zaindukować taki obraz (przedmiot) do naszej rzeczywistości.

Zaistniała w sposób naturalny, niewidoczna dla nas brama do innego wymiaru - może przemieszczać się w naszym świecie podobnie jak chmura na niebie, może zdarzyć się że obniży się a wtedy w naszym krajobrazie zaczną pojawiać się przedmioty jakich tu nie było i nie ma ... tak wyraźnie działająca brama międzywymiarowa pojawia sie u nas wyjątkowo rzadko, przypomina zjawisko Fatamorgana ... tłumaczenie obserwacji jako zaistnienie soczewki rozgrzanego powietrza jest bliskie prawdy lecz nie jest poprawne - to jest teleportacja obrazu, idukcja oświetlenia przedmiotu ... rezonans indukcji może spowodować teleportację przedmiotu.

Z obserwacją teleportacji podobnych obrazów spotkałem się osobiście i próbowałem je wyjasnić w cyklu wypowiedzi Szklana Cywilizacja ... w specyficznych warunkach polaryzacji, w okolicy drzew (naturalny dżed) udaje się sfotografować obrazy nie pochodzące z naszej rzeczywistości (naszej cywilizacji), wiele jednak wskazuje na to że pochodzą one z naszej planety ... dla głębiej zalegającej materii naszej planety - może okazać się że poziom rozproszenia polaryzacji panujący u nas (na powierzchni) powoduje że materia nasza staje się przenikliwa podobnie jak dla nas woda lub powietrze.

Materia rygorystycznie spolaryzowana może nie poddawać się znanemu nam oświetleniu, a przez to może być dla nas niewidoczna (podobnie jak dwuwymiarowy obraz dla psa) i nienamacalna ... klepsydra czasu to nic innego jak soczewka, powodująca lustrzane odbicie materii w postać o innej polaryzacji energii ... może zdarzyć się że indukując się w naszym świecie, powstająca polaryzacja sprawia że obraz staje się dla nas widoczny, czasem tylko na zdjęciach a czasem również dla naszego wzroku.


- mobil

Link w/g treści :

    - szklana cywilizacjaData pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 9 czerwiec 2007 roku