stożek czasu  
       Przestrzeń   zaciemniona

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

>Przestrzeń zaciemniona posiada odmieną polaryzację...Gdzie to Hieronimus pisze? (Stefan)

>Dalej nie odpowiadasz na pytanie czym jest Przestrzeń! ... Przestrzeń zaciemniona???????? ... Czy to jest Przestrzeń zaciemniona? Czy brak światła na Materii? która jest naświetlana ... obiekt który tworzy cień może dokonywać różnych załamywań światła jego oświetlającego!!! i to jest pytanie-- jakie są właściwości tego obiektu ,który tworzy cień , a część światła na niego padająca i tworzony cień ma inny wygląd? (Kruk)


W swoim doświadczeniu (link u dołu) Hieronymus dokonuje obserwacji (pomiaru) promieniowania obiektu w zaciemnionej przestrzeni ... ze schematu wynika że stara się on uchwycić istotę hologramu, różnicuje w swoim urządzeniu dwa strumienie energii - strumień odbity od badanego materiału (z lewej strony) z wzorcowym strumieniem (po stronie prawej), w tym przypadku zaciemniona przestrzeń stanowi ujemną polaryzację (uziemienie) układu

Jeśli chodzi o przestrzeń, to tworzą ją pola energetyczne działających na siebie ładunków ... oddalenie wzajemne ładunków obserwujemy jako odległość ... sieć powiązanych ze sobą, oddalonych ładunków (atomów) nazywamy materią o określonej objętości przestrzeni

Elementarne ładunki indukują się (w miejscach zwanych węzłami) w wyniku przenikania się strumieni energii, jakie docierają do nas z przestrzeni wszechświata ... zanik lub przysłonięcie strumienia energii z określonego kierunku, powoduje że ładunki dzięki któremu one istniały - również przestają indukować się, a wymiar przestrzeni jaką one tworzyły znika ... w takiej sytuacji (zaciemnienia) pojawia się nam obraz przestrzeni jaką tworzą pozostałe strumienie energii ... znikający z powodu braku strumienia ładunek, pojawia sie ponownie z chwilą przywrócenia strumienia za sprawą którego on istniał wcześniej, ponownie indukujące się ładunki przywracają przestrzeń jaką tworzyły

Obiekt który powoduje zaciemnienie (jedna belka dżed) nie dokonuje segregacji kierunku polaryzacji - wstępnej segregacji kierunku oświetlenia dokonują dopiero dwie oddalone od siebie belki ... dwie zespolone ze sobą pary belek dżed precyzują kierunek oświetlenia w ten sposób że dwie pierwsze belki (pierwszy przestrzenny kondensator) wychwytują zespoł powiązanych ze sobą ładunków, pochodzących ze ściśle określonego kierunku - druga para belek dżed (drugi przestrzenny kondensator) umożliwia zaindukowanie się tego zespołu ładunków w naszej rzeczywistości ... w ten sposób pojawia się w bramie międzywymiarowej teleportowany obraz, jeśli nie ma warunków dla zaistnienia bramy - to oddziaływanie figury dżed ogranicza się do przechwycenia strumieni energii jakie do niej docierają i weszły z nią w rezonans energetyczny


- mobil


Zobacz przebieg dyskusji na forum NDW : Stożek Czasu


Linki w/g treści :

    - Hieronymus schematData pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 1 lipiec 2007 roku