stożek czasu  
       Stupa  

cd. dyskusji z forum NDW w temacie "Stożek Czasu"

(... idea formy dżed rozpowszechniona została na całej kuli ziemskiej, niemal w każdym zakątku świata znajdują się kopiowane artefakty z przeszłości ... czy ktoś z was już wie jaki (dobrze nam znany) przedmiot mam na myśli ? ...)

>Odp: Może i forma dżed daje jakąś energię. W pewnym parowie w Sudetach, ukształtowanie terenu i poziome gałęzie świerków generują wyczuwalne ciepło, przechodzi się przez falę ciepła... Kopiowano formę dżed? Może to są pospolite dachy domostw? ... Przeoczyłem Twoją wypowiedź "Sistrum". Struny mogą tam być tak dobrane, żeby ich harmoniczne pokrywały się. Efekty mogłyby być uzyskiwane poprzez uderzanie od czasu do czasu widełkami o scianę... (Stefan)

>Dalej nie odpowiadasz na pytanie czym jest Przestrzeń! ... Przestrzeń zaciemniona???????? ... Czy to jest Przestrzeń zaciemniona? Czy brak światła na Materii? która jest naświetlana ... obiekt który tworzy cień może dokonywać różnych załamywań światła jego oświetlającego!!! i to jest pytanie-- jakie są właściwości tego obiektu ,który tworzy cień , a część światła na niego padająca i tworzony cień ma inny wygląd? (Kruk)


- PAGODA (świątynia Buddy) w Yokohama Garden (Japonia) oraz po prawej stronie STUPA - świątynia Buddy z Tybetu

Przyznam że właśnie na wypowiedzi Stefana zależało mi najbardziej, bowiem temat do którego zmierzamy stanowi teoretyczną podstawę funkcjonowania telekinetycznej grzałki nad któą on tak usilnie pracował ... skojarzenia Stefana (j.w.) są zadziwiająco trafne - stwierdził on że dżed generuje energię (podobnie jak telekinetyczna grzałka), przyrównał formę dżed do dachów (japońskie pagody) oraz zwrócił uwagę na sposób inicjacji pracy tej energetycznej formy - dźwiękiem (sistrum), identycznie jak usiłował zrobić to wynalazca telekinetycznej grzałki

Podobieństwo w wyglądzie buddyjskiej STUPY z telekinetyczną grzałką jest bardzo duże i w moim przekonaniu STUPA pierwotnie miała zastosowanie jako transformator dla pozyskiwania wolnodostępnej energii lecz wiedza ta z biegiem czasu została zatracona ... z racji dużego zagrożenia porażenia prądem do obsługi STUPY dopuszczani byli jedynie ludzie odpowiednio przeszkoleni (wtajemniczeni podobnie jak kapłani), w świadomości ludzi nie posiadających odpowiedniej wiedzy zachowało się przekonanie o potężnej mocy tego wynalazku i jego związku z siłami pochodzącymi z nieba

- świątynia w Colombo, Sri Lanka (STUPA / Dagoba) oraz klasyczny w wyglądzie ŚWIECZNIK

DŻED podobnie jak i STUPA są rodzajem transformatora energii, łączą energetycznie dwa światy (widzialny i niewidzialny) , poprzez zespolone parami cztery poziomy belek zachodzi w nich transformacja (przemiana) energii rezonującej z materią z energią dla niej przenikliwą w wyniku czego możliwe jest pozyskanie energii w postaci dostępnego dla nas prądu


Zapytacie pewno co wspólnego z DZEDEM, PAGODĄ , STUPĄ i DZWONEM ma klasyczny w wyglądzie ŚWIECZNIK - otóż przypatrzcie się temu świecznikowi uważniej, jego podstawa to żywcem skopiowana STUPA ... ten świecznik również ma cztery poziome poprzeczne belki, najważniejsze są te od dołu ... rozstawienie poziomów podstawy zostało przeinaczone w wyniku błędnego (z braku wiedzy o zastosowaniu) odwzorowania oryginału - idea została jednak zachowana, płomień świecy symbolizuje funkcjonalną rolę tego artefaktu ... w odległej przeszłości, podobnie wyglądający ŚWIECZNIK również był LAMPIONEM z tą różnicą że zamiast świeczki płonęła w tym miejscu (zawieszona w powietrzu) żółtego koloru kulka (plazmoid)


- mobil


Zobacz przebieg dyskusji na forum NDW : Stożek Czasu
Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 30 czerwiec 2007 roku