Stworzenie Świata cz.2  
       anomalie   w   Układzie

(fragmenty dyskusji z forum NDW)

>polecam artykuł w nautilusie dotyczący planety X ... oprócz wpływu na aktywność słońca mogła tez mieć wpływ na poruszanie się pionierów ... jesli ma eliptyczna orbitę więc jest przybyszem z zewnątrz,według terii zamieszczonych przez Mobila (a komety?)... skoro już ma wpływ na aktywność słoneczną to jaka będzie ona w apogeum? bo efekt ocieplenia jest widoczny w całym układzie słonecznym

- cylindryczna pieczęć Sumerów

Ja równiez zachęcam was do rozpoznania poglądów na Nibiru wedle wszelkich dostępnych w necie źródeł, poniżej zamieszczam (w ślad za sugestią Arka) namiary do materiałów wyprodukowanych przez Nautilusa, liczę na wskazanie dodatkowych adresów ... po zapoznaniu się z treścią, proponuję dyskusję

Jeśli chodzi o eliptyczną orbitę dla poszukiwanego Nibiru, mój pogląd został przedstawiony w pierwszej części Stworzenia Świata i sprowadza się do wniosku że takiego obiektu planetarnego nie ma i nie będzie - w moim przekonaniu Nibiru to pojazd kosmiczny Obcych, obiekt zbudowany przez istoty inteligentne ... w takim ujęciu nie można spodziewać się aby Nibiru poruszał się po orbicie eliptycznej (planetarnej), pojazd ten podąża trasą wytyczoną przez Obcych według ich zamiarów, skonstruowany został poza Układem Słonecznym

- rys. lokalizacji nieznanego obiektu

Komety, jakie trafia się nam obserwować na niebie pochodzą z rozbitej wodnej planety Tiamat, powstały podczas Stworzenia Swiata, należą do naszego Układu Słonecznego i poruszają się po orbitach wewnętrznych ... rozwiązanie zagadki globalnego ocieplenia klimatu na Ziemi oraz na innych planetach naszego układu to całkiem inna bajka, w moim przekonaniu nie ma nic wspólnego z upatrywaną obecnością domniemanego obiektu planetarnego

Ponieważ nasza planeta Ziemia udoskonalona została (podczas Stworzenia Świata) przez istoty inteligentne, należy spodziewać się że wyposażona została w aktywne systemy 'inteligentnego' reagowania na zachodzące zmiany, jakie można było przewidzieć przy jej stworzeniu ... uważam że nasza planeta jest w stanie bronić samodzielnie, o ile nie będziemy w tym jej przeszkadzać - do przewidzenia była cykliczna aktywność Słońca oraz rozwój przemysłowy naszej cywilizacji, tak więc te czynniki nie będą miały wpływu na dalszy bieg wydarzeńZbigniew Gliński


Zobacz przebieg dyskusji na forum NDW : Stworzenie Świata


linki do odmiennych poglądów na Nibiru :

- planeta X według Sumerów http://www.nautilus.org.pl/?i=639
- poszukiwania (namiary) http://www.nautilus.org.pl/subcategory.php?subcategoriesid=83
- Sumerowie (namiary) http://www.nautilus.org.pl/subcategory.php?subcategoriesid=41


Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 12 marzec 2007 roku