Stworzenie Świata cz.1  
       Atlantyda   -   Nibiru

WPROWADZENIE - (Atlanci)

Prawdopodobnie wiecie jak został Stworzony Świat, zostało to dokładnie opisane w Biblii, pierwsza księga Starego Testamentu 'Genesis' - według wierzeń dokonał tego Bóg w sześć dni, a siódmego odpoczywał ... czy jednak zastanowiliście się jak On to zrobił, czy jest możliwym aby zwykły śmiertelnik zrozumiał na czym polegało jego dzieło ? ... dlaczego mówi się o Bogu w liczbie mnogiej ? ... kim Oni byli tego święte księgi nam nie powiedzą - było to tajemnicą niedostępną dla setek pokoleń ludzi, aż przyszedł taki czas kiedy możemy otrzymać odpowiedzi na nasze pytania, bez owijania w bawełnę.

- obraz Coecke Van Aelst, Pieter(1502-1556) , muzeum w Madrycie (u stóp naszego Boga pojazd gwiezdny w kształcie kuli, widoczny na nim bolec to znane z Biblii Oko Ballora o ogromnej sile niszczenia)

W pierwszej kolejności powinniśmy pogodzić zdobycze nauki z wiedzą zachowaną w postaci wiary, należy otwarcie powiedzieć sobie : Świat i Ziemia biorą swój początek dużo wcześniej jak biblijne Stworzenie Świata (4000 lat p.n.e.) ... okres 12-10 tys lat p.n.e to czas ostatniego zlodowacenia, a życie na Ziemi istniało juz dużo wczesniej ... pierwsze ślady występowania małp człekokształtnych na terenach polskich pojawiły się według wykopalisk archeologicznych 400 tyś lat temu.

Należy więc zadać sobie pytanie: - co takiego wydarzyło się na Ziemi, że zostało odnotowane w świętych księgach na całym świecie ? Odpowiedź moja jest następująca : w Biblii opisane zostało wprowadzenie nowego porządku na Ziemi, wcześniej nasza planeta inaczej wyglądała, występowała tu znacznie mniejsza grawitacja, żywe organizmy (zwierzęta i drzewa) osiągały olbrzymie rozmiary, a mniejsze (wielkości małpy) miały trudność aby utrzymać się na ziemi, przyciąganie grawitacyjne było 2 razy mniejsze ... z powodu małej grawitacji atmosfera była bardzo rozrzedzona, a woda stosunkowo szybciej odparowywała ... było dużo lądu a mało wody, nie było oceanów - jedynie wody śródlądowe, więcej jej było w okolicy podbiegunowej (z roztopów lodowca).

Stworzenie Świata opisane zostało również w sumeryjskim eposie Enuma Elisz na glinianych tabliczkach odnalezionych w ruinach biblioteki Ashurbanipal w Nineveh (Aszurbanipala w Niniwie), starożytnym mieście na lewym brzegu Tygrysu (obecnie Irak) ... według tej najstarszej i najbardziej dokładnej relacji oraz Kroniki Akakor (z Ameryki Środkowej), około 15-12 tyś lat temu na Ziemię przybyli Obcy Przybysze z odległych stron kosmosu i to oni zaprowadzili nowy porządek na naszej planecie ... w Europie nazywani są oni Atlantami, na dalekim wschodzie mieszkańcami Lemurii, a na kontynencie amerykańskim cywilizacją Mu lub Kaskary ... w moim przekonaniu była to jedna i ta sama wysokorozwinięta cywilizacja Obcych, przemieszczali sie oni swoimi pojazdami w kształcie kuli o olbrzymich rozmiarach (50 kilometrów średnicy) od kontynentu do kontynentu zakładając cywilizację ludzi, uczyli ich uprawy ziemi, hodowli, nawodnienia upraw i wszystkiego co dzisiaj umiemy ... wszystkie ich pojazdy napędzane były dormową energią grawit acji (o pojazdach takich wspomina starożytny rękopis z Indii - Mahabharata).

- sumeryjska figurka boga Ojca, w Egipcie znanego jako boga Ra, cywilizację tą oznaczano symbolem ryby

Wiedza ich była ogromna, znacznie przewyższa naszą o czym przekonaliście się z moich wypowiedzi w cyklu 'Atlantyda' (link u dołu) - tym razem dowiecie się jak oni obeszli się z naszą planetą, na jakie międzyplanetarne wyczyny pozwoliło im ich doświadczenie ... Przybysze (zwani Atlantami) nazywali swoje miejsce pochodzenia Światem Schwerta i obiecywali odwiedzać naszą planetę co 6 tysięcy lat (tak mówi Kronika Akakor) ... cywilizacja ta była mało podobna do ludzi, jej naturalnym środowiskiem była woda, ludzie nadali tej cywilizacji symbol ryby i mówili o nich jako o cywyizacji półryb-półludzi ... porównywalna do boskich umiejetności wiedza pozwoliła im przejść z życia w wodzie na ląd (inżynieria genetyczna), to osiągnięcie oznaczone zostało poprzecznym przekreśleniem znaku ryby - w ten sposób powstał symbol Krzyża Atlantów (oczko u góry z rozdwojoną końcówką u dołu) oraz Krzyża Egipski zwanego Kluczem Nilu (oczko u góry i złączone ramię u dołu) ... wypada w tym miejscu dodać że znak Ryby i Krzyża to równiez s ymbol Chrześciaństwa oraz znak Jezusa.

Cywilizacja zwana u nas cywilizacją Atlantów, a w religii bogiem w trzech osobach (nie mylić z Bogiem) odwiedzała Ziemię prawdopodobnie od setek tysięcy lat ... nie można wykluczyć że to oni zakładali pierwotnie życie na naszej planecie, warunki życia nie były tu jednak stabilne i nie rokowały dłuższego przetrwania - stąd niski poziom rozwoju organizmów. Planeta Ziemia, aby stała się bardziej stabilną dla żywych organizmow wymagała gruntownej przebudowy . Ostatnim razem takiej przebudowy dokonali ci co nazywamy ich bogami blisko 15 tyś lat temu, przylecieli do naszego układu słonecznego dwoma olbrzymimi pojazdami w kształcie kuli (taki pojazd jest przedstawiony u stóp Boga na zamieszczonym wyżej obrazie), pojazd ten mial 50.000 metrów średnicy (50 km) i wyposażony był w działo ogromnej mocy (bolec zwany w Biblii Okiem Ballora) - służyło ono do usuwania przeszkód na trasie przelotu.

Wiedza ich była ogromna, znacznie przewyższa naszą o czym przekonaliście się z moich wypowiedzi w cyklu 'Atlantyda' (link u dołu) - tym razem dowiecie się jak oni obeszli się z naszą planetą, na jakie międzyplanetarne wyczyny pozwoliło im ich doświadczenie ... Przybysze (zwani Atlantami) nazywali swoje miejsce pochodzenia Światem Schwerta i obiecywali odwiedzać naszą planetę co 6 tysięcy lat (tak mówi Kronika Akakor) ... cywilizacja ta była mało podobna do ludzi, jej naturalnym środowiskiem była woda, ludzie nadali tej cywilizacji symbol ryby i mówili o nich jako o cywyizacji półryb-półludzi ... porównywalna do boskich umiejetności wiedza pozwoliła im przejść z życia w wodzie na ląd (inżynieria genetyczna), to osiągnięcie oznaczone zostało poprzecznym przekreśleniem znaku ryby - w ten sposób powstał symbol Krzyża Atlantów (oczko u góry z rozdwojoną końcówką u dołu) oraz Krzyża Egipski zwanego Kluczem Nilu (oczko u góry i złączone ramię u dołu) ... wypada w tym miejscu dodać że znak Ryby i Krzyża to równiez symbol Chrześciaństwa oraz znak Jezusa.

Cywilizacja zwana u nas cywilizacją Atlantów, a w religii bogiem w trzech osobach (nie mylić z Bogiem) odwiedzała Ziemię prawdopodobnie od setek tysięcy lat ... nie można wykluczyć że to oni zakładali pierwotnie życie na naszej planecie, warunki życia nie były tu jednak stabilne i nie rokowały dłuższego przetrwania - stąd niski poziom rozwoju organizmów. Planeta Ziemia, aby stała się bardziej stabilną dla żywych organizmow wymagała gruntownej przebudowy . Ostatnim razem takiej przebudowy dokonali ci co nazywamy ich bogami blisko 15 tyś lat temu, przylecieli do naszego układu słonecznego dwoma olbrzymimi pojazdami w kształcie kuli (taki pojazd jest przedstawiony u stóp Boga na zamieszczonym wyżej obrazie), pojazd ten mial 50.000 metrów średnicy (50 km) i wyposażony był w działo ogromnej mocy (bolec zwany w Biblii Okiem Ballora) - służyło ono do usuwania przeszkód na trasie przelotu.

Oko Ballora decydowało o bezbieczeństwie misji Przybyszy, mogło zniszczyć wroga oraz wszelkie życie na planecie jak również zniszczyć planetą rozbijając ją w pył (z dużej odległości) ... mogło też być wykorzystane do zorganizowania nowego porządku w układzie planetarnym ... zorganizowanie nowego porządku w naszym Układzie Słonecznym opisane zostało w eposie Enuma Elisz, a przystosowanie planety Ziemia dla cywilizacji ludzi opisane zostało w Genesis ( pierwsza księga Starego Testamentu )

Oko Ballora decydowało o bezbieczeństwie misji Przybyszy, mogło zniszczyć wroga oraz wszelkie życie na planecie jak również zniszczyć planetą rozbijając ją w pył (z dużej odległości) ... mogło też być wykorzystane do zorganizowania nowego porządku w układzie planetarnym ... zorganizowanie nowego porządku w naszym Układzie Słonecznym opisane zostało w eposie Enuma Elisz, a przystosowanie planety Ziemia dla cywilizacji ludzi opisane zostało w Genesis ( pierwsza księga Starego Testamentu )


NIBIRU - planeta krzyża oznaczana jako 'X'

(... siedzicie wygodnie w fotelu ? .... no to zapnijcie pasy, zaczynamy ostrą jazdę w przestworza naszego Układu Słonecznego ... )

- tak przedstawia się dotychczasowy pogląd na sytuację w naszym Układzie Słonecznym, na końcu ulokowano planetę X

Mądrość nakazuje szacunek i pokorę wobec załozycieli rodu ludzkiego, tymczasem Zecharia Sitchin (autor książki 12 planeta) oraz Patrick Geryl (autor książki o proroctwie na 2012 rok) nie zrozumieli przekazu naszych Ojców (bogów) ... poprzez swoją awanturniczą postawę, wprowadzili sporo zamieszania i błędnego rozumienia naszych dziejów w odległych czasach ... jak przedstawia się sytuacja mieliście okazję poznać w Wprowadzeniu oraz z moich wypowiedzi w temacie Atlatyda (link u dołu), tym razem dowiecie się czym była w rzeczywistości planeta krzyża, Nibiru.

Nie wymaga wielkiej mądrości zrozumienie, że w starożytności ludzie przypisywali planetom imiona bogów (utożsamiano bogów z planetami) ... zabawę taką rozpoczęli Grecy w swojej mitologii, potem przejęli ten pomysł Rzymianie - wspomniani autorzy ( Z.Sitchin oraz P. Geryl) podtrzymali tą tradycję, nie rozumiejąc tego kim byli nasi mityczni bogowie oraz czym była Atlantyda. Rozwiązanie zagadki Atlantydy pozwala inaczej spojrzeć na sprawę - tajemniczym lądem z wysokorozwiniętą cywilizacją był gwiezdny pojazd Obcych (naszych bogów, Atlantów) w kształcie kuli ... pojazd ten był tak olbrzymi, że jego pojawienie się na naszym niebie sprawiało wrażenie narodzenia się nowej planety, podobnej wielkością do Księżyca lub drugiego Słońca (planeta X świeciła żółtym blaskiem, lecz światło jej nie oślepiało)

Kiedy ta wielka kula wylądowała na wodzie w pobliżu lądu , ludzie zaczęli nazywać ją cudowną wyspą, do dzisiaj nazywamy ją w religii Rajem ... było tam wszystko (Rajski Ogród) co niezbędne jest do założenia życia na nowonapotkanej planecie, na tym polegała misja Przybyszy aby zakładać nowe cywilizacje, 'rozsiewać' we Wszechświecie życie.

Olbrzymi pojazd Obcych w kształcie kuli był przez Sumerów nazywany Nibiru, oznaczano ją symbolem krzyża 'X' (dlaczego krzyżem zostanie wyjaśnieone w dalszej części) ... odpowiedzialnym za ten pojazd był znany nam z eposu Enuma Elisz - dowódca nazywany Marduk (bóg-opiekun miasta Babilon, był synem Enkiego) ... nazwę drugiego podobnego pojazdu w kształcie kuli ustalić jest trudno , dowódcą zaś był Anshar (Anshur, Ashur, Asshur), można go obejrzeć wraz z pojazdem na reliefie z linku u dołu ... badacze dziejów nie potrafią rozróżnić tych mitycznych bogów, utożsamiają ich jako jednego i tego samego boga a co gorsze jego imieniem nazywają planetę krzyża Nibiru, która planetą wcale nie jest.

Przedstawiony wyżej teoretyczny schemat naszego Układu Słonecznego należy skorygować poprzez wykreślenie planety Nibiru, bo takiej planety nie ma i nie będzie - a to oznacza że Proroctwo na 2012 rok zostało również mylnie rozpoznane przez P. Geryl'a ... o ile macie jeszcze wątpliwości co do słuszności takiego poglądu zostaną one rozwiane w dalszej części Stworzenia Świata (cz.2) ... omówione i pokazane zostaną postacie dwóch dowódców odpowiedzialnych za całość operacji, ich rola w przedsięwzięciu ... zobaczycie obrazki z legend różnych narodów świata, potwierdzające moje słowa oraz to co zapisane zostało w Genesis Starego Testamentu ... dowiecie się skąd wzięła się woda na Marsie i dlaczego teraz jej tam nie ma, dlaczego Saturn ozdobiony jest pierścieniem (kapeluszem), w jaki sposób Ziemi przybyło grawitacji, skąd wzięły się u nas oceany.autor: Zbigniew Gliński

wprowadzenie:

- skrót zgadki Atlantyda http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11151
- inaczej Atlantyda http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11213
- ogniste pojazdy (bóg Anshar) http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11288
- Vimany Królewskie (cykl) http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11056
- proroctwo na 2012 rok http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11196
- Wielki Labirynt Cheopsa http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11187

ilustracje:

- obraz z muzeum w Madrycie http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/coecke/trinity.html


Zobacz przebieg dyskusji na forum NDW : Stworzenie Świata
Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 3 luty 2007 roku

                    Copyright © 2017 Zbigniew Gliński