Stworzenie Świata cz.3  
       inne   koncepcje

(fragmenty dyskusji z forum NDW)

Ewolucja - to naturalny bieg wydarzeń, jednak wszystkie znane nam legendy o początkach cywilizacji mówią o interwencji w dzieje ludzkości, bezsensem jest temu zaprzeczać i udawać że coś takiego nie miało miejsca (wbrew temu co już wiadomo ... nie dam też wiary w przypadkowość tego co wydarzyło się w czasie określanym jako Stworzenie, nie jest przypadkiem że został ten fakt odnotowany na całym świecie niezależnie od korzeni wiary czy legend - coś musiało wydarzyć się, coś co zmieniło bieg historii lub ją rozpoczęło.

- schemat przebiegu niebiańskiej bitwy według Z.Sitchin'a

Przedstawione w dyskusji inne koncepcje nie wyjaśniają kto doprowadził do zniszczenia jednolitego kontynentu naszego globu, jakim był on przed Stworzeniem (na czym polegała niebiańska bitwa planet opisana przez Sumerów). Według innych koncepcji Atlantami byli ci co zamieszkiwali naszą planetę przed zatonięciem ich kontynentu (przed zniszczeniem planety). Żadna koncepcja nie wyjaśnia jakimi zasobami wody, Atlantyda miała zostać zatopiona skoro roztopienie lodowców prowadzi obecnie do podniesienia się poziomu wody o 60 centymetrów. W tamtym czasie kiedy powstawały oceany potrzeba było do ich wypelnienia znacznie więcej wody (największe odnotowane głębokości współczesnych oceanów sięgają 10 km) - skąd więc ona wzięła się ?

Zilustrowana na rysunku obok koncepcja Z.Sitchin'a sprowadza się do katastrofy naturalnej domniemanej planety Nibiru z planetą Tiamat. Skoro tak - to kolizja taka nie była zamierzona, dlatego też nie widzę powodów do składania Mardukowi gratulacji (opisanych w eposie Sumerów) oraz czczenia jego osoby w Babilonii, przecież według tej koncepcji planeta na jakiej mieszkamy została pomniejszona o połowę.

W moim przekonaniu, olbrzymia planeta na obrzeżach naszego Układu Słonecznego, uwidoczniona na wskazanej sumeryjskiej pieczęci - jest wynikiem błędnego zrozumienia legend przez jej autora. Błąd ten powtórzył Z. Sitchin i wyszło jemu, że zniszczenie naszej planety było powodem dumy Babilończyków oraz chwały dla Marduka u Sumerów.

Zbigniew Gliński


Zabierz głos w dyskusji : Stworzenie Świata na forum NDW


linki do odmiennych poglądów na Nibiru :

- planeta X według Sumerów http://www.nautilus.org.pl/?i=639
- anomalie w układzie http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11463


Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 16 marzec 2007 roku