Stworzenie Świata cz.2  
       Tiamat,   Saturn,   Mars

(fragmenty dyskusji z forum NDW)

Z zapisów sumeryjskich dowiadujemy się że praZiemią dla nas była Tiamat ... planeta Tiamat była wodną planetą, krążyła po orbicie wokół Słońca pomiędzy Marsem a Jowiszem (obecnie został w tym miejscu jedynie pas asteroidów)

- rzeźba Benedykta Antelami, epizod Stworzenia Świata , w kulistych pojazdach dwaj bohaterowie Marduk oraz Anshar, ich rodzice (w pojazdach zaznaczonych powyżej) obserwują przebieg realizacji projektu

Treść sumeryjskiego eposu Enuma Elisz znajduje potwierdzenie w widocznej obok płaskorzeźbie ... woda symbolizuje pramatkę Ziemi, planetę Tiamat - widoczni są na niej wodni ludzie (półryby-półludzie) rybacy ... z wodnej planety wydostaje się pionowo spiralny wąż (niby Drzewo Życia) owinięte ognistym smokiem ... całość nadzorują w kulistych pojazdach Marduk (od prawej strony) oraz Anshar ... dzieło stworzenia obserwują ich rodzice - Enki (jako pierwszy z bogów, który wyszedł z wody na ląd) ojciec Marduk'a oraz Lahmu i Lahamu - rodzice Anshar'a (z lewej strony) ... Enki żył na lądzie więc i jego syn Marduk nie był już półrybą.

Nasi bogowie (półryby-półludzie), zwani w Europie Atlantami przybyli do naszego Układu Słonecznego dwoma pojazdami w kształcie kuli, jeden z pojazdów znany jest jako Nibiru (przezwany planetą krzyża) dowodził nim Marduk. Ponieważ środowiskiem naturalnym naszych bogów była woda - wybrali oni do zagospodarowania planetę Tiamat (wodną planetę), o ile był na niej ląd to było go bardzo mało. Na planecie Tiamat bogowie napotkali na dokuczliwe problemy dla egzystencji zakładanej tam cywilizacji. Pierwowzorem dla Ewy była kobieta półryba, zdjęcie takiej Syreny zamieszczone zostało w wypowiedzi 'Atlantyda w historii' (link u dołu)

- Anshar (z obręczą w ręku) w swoim pojeździe u góry oraz Marduk dowodzący pojazdem Nibiru u dołu (z łukiem)

W tym czasie na Marsie nie było wody, a na Ziemi był tylko ląd, jako jeden kontynent oraz wody śródlądowe.

Głównym powodem dla którego Ziemia (jako siedlisko dla ludzi) została pierwotnie odrzucona - była zbyt mała wielkość planety (porównywalna do Marsa) i w związku z tym zbyt małe przyciąganie grawitacyjne. Odpowiednia dla ludzi wielkość organizmu nie pozwalała na stabilne poruszanie się po lądzie, Ziemię zamieszkiwały w tym czasie małpy człekokształtne mieszkające na drzewach. Mała grawitacja sprzyjała odległym skokom, wzbijaniu sie wysoko na drzewa oraz przemieszczaniu się w ich koronach. Na lądzie panowały zwierzęta osiągające olbrzymie rozmiary, równie olbrzymie rosły drzewa.

Mały ciężar małpoludzi nie pozwalał na stabilne przemieszczanie się po lądzie. W tym czasie w zbiornikach wodnych Morza Bałtyckiego był już węgorz. Życie na Ziemi trwało już setki tysięcy lat wcześniej nim doszło do omawianych niniżej zmian na naszej planecie. Nie można wykluczyć że stworzenia żyjące w tym czasie na Ziemi zostały dostarczone tu przez tych co nazywamy ich bogami (Atlantami) dużo wcześniej. Mała grawitacja planety wyklucza możliwość, aby cywilizacja Atlantów wzięła swój początek na Ziemi a już tym bardziej aby mogła tu rozwinąć się do wysokiego poziomu - Atlanci musieli przybyć na naszą planetę z zewnątrz już jako wysokorozwinieta cywilizacja.- planeta Saturn, jedyna w swoim rodzaju w Układzie Słonecznym z powodu pierścienia, widoczne świecenie elektromagnetyczne atmosfery na biegunach

Kłopoty z planetą Tiamat oraz niewystarczająco dobre warunki na Ziemi sprawiały wrażenie że nasz Układ Słoneczny nie nadaje się dla gatunku ludzkiego, jako cywilizacji z przyszłością. Potrzebne było dostosowanie Tiamat (brak lądu) albo Ziemi (brak wody) dla nowozakładanej cywilizacji ludzi, potrzebna była planeta z lądem i wodą. Saturn w tym czasie miał jeden wielki albo kilka księżców, nie miał pierścienia.

Nie było nic do stracenia, należało dokonać próby skrzyżowania planet (podobnie jak to robiono już na organizmach żywych - genetycznie). Pomysłodawcą projektu był Marduk, wystapił on do zgromadzenia starszyzny bogów Ojców z propozycją połączenia dwóch planet w jedną. Marduk chciał tej operacji dokonać za pomocą swojego pojazdu, dlatego pojazd ten otrzymał nazwę Nibiru, co w tłumaczeniu oznacza 'planetą' krzyża (pojazd krzyżujący planety, w wyniku czego miała powstać hybryda).

Najbliżej położony materiał planetarny dla usprawnienia Tiamat znajdował się w okolicy Saturna, chodziło głównie o jego księżyce. Nie mam żadnych wątpliwości, że pierwsza 'bitwa' międzyplanetarna o przetrwanie planety Tiamat rozegrała się właśnie tam, świadczy o tym pierścień Saturna. W moim przekonaniu jeden z księżyców Saturna (część większego) przeznaczono do przemieszczenia na planetę Tiamat. Wybrany księżyc rozbity został działem pojazdu Nibiru (łuk Marduka symbolizuje Oko Ballora) na odpowiednio mniejsze kawałki i skierowano je bądź na dno oceanu bądź w kierunku lądu matki Tiamat (prawdopodobnie odłamki księżyca Saturna na powierzchni Tiamat nazwane zostały Apsu) .

Tiamat i Apsu nie 'żyły' jednak w zgodzie, ten eksperyment nie powiódł się. Przeprowadzone doświadczenie stało się dla przybyszy polem eksperymentalnym, tam Marduk i Anshar uczyli się krzyżować planety. Pierścień Saturna (pas asteroid) to pozostałość po ich obecności w tym rejnie Układu Słonecznego. Należało podjąć decyzję co z tym fantem robić dalej, Marduk przedstawił Ojcom plan usprawnienia planety Ziemia.

- obraz ilustrujący Stworzenie Świata według legend Australii (Aborygenów)

Plan Marduka zakładał przepołowienie planety Tiamat, pobranie z niej części skorupy, płynnego jądra, wody oraz skierowanie tego materiału w postaci węża (w objęciach spirali grawitacji) w kierunku Ziemi. Na drodze do naszej planety znajdował się Mars, postanowiono więc część wody w postaci lodowych komet skierować na jego powierzchnię aby utworzyć tam przystań przejściową stałego lądu (Tiamat jako dom miał przestać istnieć) - reszta 'towaru' skierowana miała być w kierunku docelowym, do naszej planety.

Z wielkim żalem wyrażona została zgoda (tak mówi sumeryjski epos Enuma Elisz) na poświęcenie praojczyzny z Układu Słonecznego, planety Tiamat dla Stworzenia Świata dla ludzi na Ziemi, wyrażono zgodę na wszystkie warunki dowodzącego operacją Marduka. Drugie ze zdjęć zamieszczonych wyżej przedstawia podział ról pomiędzy Marduk'iem a Anshar'em. W czasie kiedy jeden z nich (Marduk) miał zajmować się rozdzieleniem na dwie części planety Tiamat - drugi (Anshar) miał otoczyć pajęczyną grawitacji odrywające się odłamki oraz utworzyć z nich 'karawanę', nazywaną w eposie Enuma Elisz żiejącym ogniem wężem.

Po zakonczeniu operacji na Tiamat Marduk miał dołączyć wraz z Nibiru do pojazdu Anshar'a, aby wspólnie poprowadzić karawanę jedenastu większych odłamków i niezliczonej ilości mniejszych kawałkow przemieszanych z lodowymi kometami (postać wody) w kierunku naszej planety. Etap tworzenia spiralnej karawany przedstawia obraz zamieszczony obok. Scenę nadzorowania karawany przedstawia pierwsza ilustracja. Jak mówi epos Enuma Elisz podróż 'karawany' w kierunku Ziemi trwała przez wiele dni i nocy.

W drodze, na przodzie 'karawany' ustawiony został większy, dwunasty odłamek skalny (jądro Tiamat) - to był młot (przecinak), który miał otworzyć skorupę Ziemi i połączyć się z jądrem naszej planety nazwano go Kingu, miał on rozsadzić planetę od wewnątrz (powiększyć ją od środka). Zagłębienia powstałe w wyniku popękania skorupy Ziemi miała uszczelnić (wypełnić) lawa z wewnątrz, chłodzona lodowym materiałem z podążających tym śladem komet lodowych, zamieniających się w wodę, oceany. Odłamki skalnych asteriod z 'karawany', które nie trafiły na Ziemią - przeleciały obok uderzając w Księżyc (stąd mnogość kreterów, które go postarzają z wyglądu), pozostałość węża (bądź jego nadmiar) skierowany został w kierunku Słońca.

W kolejnej części 'Stworzenie Świata (Ziemia)' zostanie omówiny przebieg wydarzeń na naszej planecie, dokonam próby przypisania wydarzeń na Ziemi odpowiednio do treści biblijnego Stworzenia Świata na przestrzeni 'siedmiu dni'.autor: Zbigniew Gliński


Uwaga: - przedstawione w cyklu 'Atlantyda' (link dołu) oraz w niniejszym cyklu 'Stworzenie Świata' rozwiazania stanowią moją własność autorską , popularyzatorzy omówionych tu rozwiązań zobowiązani są do ujawniania źródła pochodzenia treści oraz autora. Publikacje drukarskie wymagają zgody autora.

wspomniane w treści linki:
- pierwowzrór Ewy, Syrena http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11227

treść eposu Enuma Elisz:
- w języku angielskim http://www.crystalinks.com/babyloniancreation.html
Zobacz cykl Stworzenie Świata w całości : Stworzenie Światarozwiązania autorskie:

- Stworzenie Świata (Atlantyda, Nibiru) http://republika.pl/foorumfooto/in_stworzenie.htm
- Atlantyda inaczej (cykl) http://www.ndw.v.pl/forum/zobacz_artykul.php?id_artykulu=11213

Data pierwszej publikacji :    Warszawa, dnia 10 luty 2007 roku

                    Copyright © 2017 Zbigniew Gliński