energetyczna postać czasu


autor: Zbigniew Gliński


Wszystko wskazuje na to, że czas uzależniony jest od energetycznego stanu danego obszaru przestrzeni lub jednostki.

Wiadomo nam, że w trakcje zapadania w "sen" dochodzi do zwolnienia procesów metabolicznych organizmu oraz obniżenia częstotliwości fal pracy mózgu - temu towarzyszy obniżenie poziomu energetycznego, a to prowadzi do zwalniania czasu ( jednostka czasu wydłuża się). W wydłużonej jednostce czasu można zrobić dużo więcej niż normalnie, zawiera ona bowiem kilka lub kilkadziesiąt jednostek czasowych zwykłych, można powiedzieć ... minęło 10 godzin, a sen mógł trwać góra 30 min

Podczas snu trafiamy do odmiennej strefy czasowej, można ją rozumieć jako "przestrzeń" oderwaną od rzeczywistości zarówno pod względem czasu jak i miejsca występowania. Do takiego zjawiska dochodzi moim zdaniem podczas transformacji - przeniesienia bytu z "domu " materialnego do samodzielnej postaci energetycznej oraz skierowania jej w okeślony rejon.

Jakiś czas temu miałem sposobność wypowiadania się w temacie bezwładności mas, otóż pisałem wówczas w jaki sposób rozumiem masę i co za tym pojęciem kryje się w rzeczywistości. Masa (materia) i jej kształt jest to geometryczna forma skoncentrowanej energii, ona przemieszcza się w przestrzeni podobnie jak to robi energia - poprzez indukcję, co oznacza że jest jeszcze tu a jednocześnie już tam i jeszcze dalej.

- przemieszczanie się energii poprzez indukcję (foto: Dawid Gliński)

Otóż uważam, że materia jako postać energetyczna występuje równocześnie w różnych fazach i wielu miejscach w przestrzeni, na kierunku przemieszczania się. Wynika z tego, że byt naszej planety w formie energetycznej będzie wyglądał jak pasmo równolegle istniejących planet, każda w innej fazie indukcji. Zgodnie z tą koncepcją istnieje możliwość zajrzenia do przodu jak również cofnięcia się do tyłu w czasie.

Postacie energetyczne bytu naszego globu, znajdujące się na przodzie w kierunku przemieszczania się planety zawierają przyszłość, te które są z tyłu to historia.

Z tej koncepcji i naszej obserwacji przepowiedni wynika, że nasz świat nie znajduje się na samym początku realizowanych wcieleń planety, wynikających z jej indukowania się - widać z tego mamy pilotów prowadzących, które znajdują się we wcześniejszych fazach indukcji, tam "układa" się nasza przyszłość. Wspomniane pasmo ewolucji indukcyjnej jest postacią energetyczną, jego elementy znajdują się w różnych fazach (polaryzacji) indukcji - stąd też nie jest ono dla nas widzialne okiem, lecz o jego istnieniu dowiadujemy się podczas podróży w postaci astralnej.

Nasza przyszłość powstaje dzisiaj - teraz, powstaje ona na drodze wyboru najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju wydarzeń lecz do czasu zakończenia się jego realizacji - wszystko zależy od nas, stąd też słuszne jest przekonanie o potrzebie trwania przy dobrej wierze do samego końca.

Zastanówmy się dlaczego taki pogląd jest słuszny, jak to się dzieje że cuda są możliwe. Nasz sposób widzenia i rozumienia świata zmieni sie diametralnie, kiedy uzmysłowimy sobie że wszystko co trwa i ma się wydarzyć zależy od przekształceń energetycznych, a człowiek dysponuje naturalną możliwością oddziaływania eneretycznego poprzez myśl zakotwiczoną w świadomości. Poprzez myśl jesteśmy w stanie sięgać do indukujących się wcieleń naszej przyszłości, jak również wpływając energetycznie na sytuację obecną - wymuszamy odmienną podstawę do indukcji sytuacji jaka ma zaistnieć w przyszłości.

- zestawienie przemieszczającego się obiektu z obiektem w czasie postoju   (foto - http://extraordinary.biz.ly/day26_pl.htm)

Jestem przekonany , że podobnie jak hitem naszych czasów stała się inzynieria genetyczna - podobnie w najbliższej przyszłości powstanie nowa gałąź wiedzy, która bedzie zajmowała się inżynierią indukcji kolejnych wcieleń materii. Poznanie tajników indukcji i przemieszczania się tą drogą materii otworzy przed nami niesamowite mozliwości zarówno pod wzgdlędem tworzenia naszej przyszłości, jak również w zakresie nowej możliwości podróżowania we wszechświecie - jest to technologia wykorzystywana przez bardziej zaawansowane cywilizacje, nam znana z obserwacji ufo, jest to technologia na drodze naturalnej już od dawna wykorzystywana przez znachorów, którzy potrafią ręką (w sposób bezoperacyjny) wnikać do wnętrza organizmu pacjenta.

Koncepcja indukujących się równolegle, w tym samym czasie, kolejnych wcieleń materii wyjaśnia zarówno jasnowidzenie, możliwość odtwarzania wydarzeń z przeszłości, jak i proroctwa jako odczytywanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju wydarzeń indukującego się we wcieleniu naszej przyszłości, wyjaśnia również możliwość zaistnienia sytuacji zwanych przez nas cudami. Koncepcja ta potwierdza również poprawność filozofii wschodu, według której nie ma przyszłości, nie ma przeszłości - jedyne co jest to teraźniejszość, bowiem to wszystko co było i ma być ma miejsce w tym samym czasie, obecnie.

Zastanówmy sie w jaki sposób możliwe jest doprowadzenie do zaistnienia cudu, rozumianego jako cofnięcie niepożądanego rozwoju sytuacji, jak również spowodowanie w przyszłości sytuacji wydawałoby się niemożliwej. Okazuje się, że w tej koncepcji rozumienia świata jest to możliwe. Poprzez oddziaływanie energetyczne na zaistnialą we wcześniejszych wcieleniach podstawę do indukcji przyszłości można doprowadzić do zmiany energetycznej tej podstawy, a ona poprzez połączenie energetyczne z teraźniejszością i przyszłością, jako odmieniona powinna spowodować zmianę sytuacji niepożądanej, indukującej się we wcieleniach przyszłości.

Korzystnym dla możliwości występowania lub powodowania zaistnienia zjawisk zwanych cudami, jest fakt przemieszczania się naszej planety w przestrzeni, dzięki niemu indukujące się rownocześnie wcielenia materii są słabo utrwalone poprzez występowanie obok siebie, są bardziej skore na odmianę. Przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość pomimo że występują równocześnie nie pokrywają się przestrzennie, występują obok siebie na kierunku przemieszczania się planety.

W tym momencie aż się prosi pytanie o czas, w jakim można spodziewać się zaistnienia cudu - w jakim okresie od zaistnienia negatywnego zdarzenia można spowodować przywrócenie pożądanej sytuacji ? Lekarze powiadają, że krytyczny okres dla pacjenta to 24-48 godz., religia katolicka powiada, że zmartwychwstanie Jesusa nastąpiło dnia trzeciego. Kiedy ludzkość nauczy się kontrolować nieporządane procesy starzenia się poprzez regenerację materii indukującej się we wcieleniach przyszłości nie wiadomo, uważam jednak że nastąpi to szybciej niż nam się wydaje.

Tymczasem chciałem zauważyć, że temat ten ma ścisły związek z omawianą w dziale "szklanej cywilizacji" zagadką naszej ufo-cywilizacji z poziomu szatana bowiem nie da się wykluczyć, że cywilizacja ta zajęła sąsiadujące z naszym wcielenie energetyczne planety, dlatego są dla nas niewidoczni, dlatego są w stanie oddziaływać energetycznie na nasz świat materialny poprzez piktogramy. Skoro ich cywilizacja jest bardziej zaawansowana od naszej - prawdopodobnie jest starsza, a poziom energetyczny indukującej się planety korzystniejszy od naszego.

Rozumując analogicznie w zakresie bardziej odległych wcieleń naszej planety, znalazłoby się wyjaśnienie dla pochodzenia pozostałych odwiedzających nas cywilizacji, znalazłaby też potwierdzenie teoria mówiąca o możliwości podróżowania w czasie.Warszawa, dnia 1 maja 2005 roku