magnetyczna topografia Ziemi, a obserwacje UFO


  Od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie dlaczego właśnie Wylatowo ?

To z pewnością nie jest przypadek, że wzmożoną ilość obserwacji występowania zjawisk paranormalnych obserwujemy właśnie tam. Jak wskazują kroniki Wylatowa zjawiska UFO występowały tam już od dawna - stąd też nazwa miejscowości.

Aby wyjaśnić tą zagadkę postanowiłem przyjrzeć się charaterystycznym cechom tego rejonu. Co takiego mamy w tym rejonie, czego nie ma gdzie indziej ?

Rozwiązanie tej zagadki nastąpi z pewnością szybciej przy współudziale większej grupy z dostępem do większych zasobów informacji, niż tylko moje.

Co z obserwacji możemy stwierdzić na dziś dzień ?
- a. Nasilenie obserwacji to okres : grudzień - luty oraz maj - lipiec
- b. Pora nasilonych obserwacji : po zmierzchu oraz przed świtem
- c. Rodzaje obserwowanych zjawisk : różnego rodzaju kule, świecące i nie świecące własnym światłem ; latające cygara ; latające spodki ; piktogramy zbożowe.

Co udało mi się ustalić z topografii magnetycznej Ziemi ?

Pas przechodzący przez wyspy Svalbard/Norwegię, Szwecję, POLSKĘ (Kaliningrad), Rumunię, Bułgarię, Aleksandrię, Kair(piramidy) i dalej wzdłuż morza Czerwonego - jest pasem zerowego odchylenia igły magnetycznej od południka geograficznego. Linie łączące punkty o tym samym odchyleniu igły od południka geograficznego nazywamy izogonami.

- mapa izogon.

Aby było ciekawiej izogona zerowa następnie otacza półwysep Arabski i zmierza przez Indie , Tybet, rejon Tunguski do wysp Nowosyberyjskich i znów zmierza oceanem Spokojnym przez Filipiny, Bangkok, Sumatrę do Australii.

Moim zdaniem jest to dość interesujący szereg łączący Polskę z piramidami pod Kairem, Tybetem oraz Filipinami. Przebieg izogony 0 stopni przez kontynenty amerykańskie wydaje się być równie wiele obiecujący.

Przy pomiarach pola magnetycznego Ziemi uwzględnia się dodatkowo odchylenie igły magnetycznej od poziomu. Do tego pomiaru igłę magnetyczną należy umieścić na osi poziomej. Odchylenie igły od poziomu nazywamy inklinacją. Linie łączące pkty o jednakowej inklinacji nazywamy izoklinami. Dla POLSKI odchylenie to wynosi orientacyjnie ok. 65 - 68 stopni.

Jeśli wziąć pod uwagę to że kąt nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny orbity wokół Słońca wynosi również 68 stopni (o ile dobrze pamiętam) można dojść do wniosku, że dla POLSKI kąt pomiędzy inklinacją , a osią obrotu Ziemi wynosi 68 - 68 = 0 stopni.

Reasumując powyższe, można stwierdzić - POLSKA znajduje się w dość uprzywilejowanym położeniu magnetyczno topograficznym Ziemi.

Dlaczego nasilenie zjawisk w Wylatowie obserwujemy w okresie grudzień-luty oraz maj-lipiec ?

Wyjaśnienia tej zagadki można szukać na drodze analogii w kątach nachylenia podczas ruchu Ziemi wokół Słońca. W tym ruchu charakterystyczne są cztery pkty kiedy to równanie czasu staje się zerem, a mianowicie: 16 kwietnia, 14 czerwca, 1 września , 25 grudnia. Dla wyjaśnienia różnica między prawdziwym a średnim czasem słonecznym nazywa się równaniem czasu. Równanie czasu maksymalną wartość uzyskuje 14 maja i 3 listopada , zaś minimalną 12 lutego i 26 lipca.

Jak by nie patrzeć są to daty dość charakterystyczne dla obserwacji w Wylatowie.

Nasilenie zjawisk można próbować powiązać ze sprzyjającymmi warunkami magneto-grawitacyjnymi w jakie wchodzi Ziemia (Wylatowo) w ruchu wokół Słońca.

Pozostałoby jeszcze wyjaśnić, dlaczego na terenie Polski właśnie Wylatowo ?

Jak omówione siatki mają się do grawitacji, co jest czego przyczyną ?


mobil