energia orgonu


autor : Kazimierz Bzowski


RÓŻNE RODZAJE ORGONU

  Od czasów Wilhelma Reicha minęło już ponad 60 lat. Wiedza o Orgonie uległa znacznemu poszerzeniu - obecnie wiemy, że energia ta posiada cztery stany:

- Orgon umownie dodatni,
- Orgon umownie ujemny,
- Oranur,
- DOR.

Omówimy je kolejno, wpierw jednak zwrócmy uwagę na coś innego.Otóż zachowanie się wszelkich energii orgonicznych w środowisku istot żywych wyraźnie preferuje te zachowania się, które sprzyjają podtrzymaniu życia organizmów.

I tak, energia ta potrafi kumulować się w niektórych sztucznych tworzywach o budowie organicznej, wykazuje też wyraźne powinowactwo do środowiska wodnego, nawet chętnie oddaje część swojego lokalnego natężenia temu środowisku. Nic więc dziwnego, że wpływa ona dodatnio na nasz organizm, skoro jak wiadomo w 80% składamy się z wody.

Z kolei - orgon jest wyraźnie przeciwnikiem niektórych pierwiastków chemicznych i ciał zawierających je w swej budowie. Pierwiastki z grupy chlorowców, a więc chlor, fluor, brom i jod - czyste i w związkach - niszczą orgon i likwidują siłę życiową. Dlatego w życiu codziennym są stosowane jako substancje anty-bakteryjne, dezynfekcyjne. Z doniesień prasowych wiemy, że właśnie związki fluoru, np.FREON zawarty w gazie sprężarkowym lodówek w wybitnym stopniu rozbija trójatomowy tlen (ozon) w górnych warstwach atmosfery, wydatnie przyczyniajac się do zagrożenie całości życia na Ziemi.

Orgon "czuje sympatię" w stosunku do żelaza. Dlatego w urządzeniach kumulujacych go używa się drobnoziarnistej waty żelaznej, jako mającej największą powierzchnię kontaktujacą się z tą energią. To również jest powodem - iż związki żelaza są dobroczynne w leczerniu chorób krwi i anemii u dzieci i osłabionych osób. Orgon, w pewnym sensie, podobny jest do grawitacji. Wiadomo, że grawitacja istnieje pomimo że dotychczas nikomu nie udało się stwierdzić czym ona jest . Wiadomo tylko, że jest i wiadomo jakie są jej oddziaływania. Podobnie Orgon - jest, wiadomo jak oddziaływuje z istotami żywymi, ale czym jest w sensie fizycznym ?

W początkach XIX wieku modna była teoria "eteru", nieważkiej substancji wypełniającej przestrzeń kosmiczną, tam gdzie istnieje prawie - próżnia. W miarę rozwoju fizyki teorię tą zarzucono, ale ostatnio znów wraca do łask gdyż wielu zjawisk nie da się wyjaśnić inaczej , jak jednak jego istnieniem. Poważni naukowcy, przeważnie ze środowisk uniwersyteckich w USA wprowadzają pojęcie "eteru" do swych rozważań, nie przejmując się tym, że dla wielu "przodujacych w nauce" fizyków europejskich eter nadal jest "tabu". Wielu z nich twierdzi też, że pojęcie "eteru" jest dokładną przeciwnością Orgonu, traktując oba pojęcia jako coś dobrze sobie znanego.

Dwa stany ładunkowe Orgonu, umownie dodatni i umownie ujemny istnieją w przestrzeni w równowadze.
Pod tym względem równoważne są wschodniemu pojęciu dwóch stanów natury : dodatniemu Jang i ujemnemu Jing. Technicy wojskowi jednakże już dawno zauważyli, iż nałożenie się na siebie dwóch pól orgonu o takiej samej wartościowości powoduje silną kondensację pary wodnej, aż do jej skroplenia. W oparciu o tą zasadę skonstruowano emitery orgonu wywołujace deszcze.

Badając obecność orgonu w różnych okolicach Ziemi stwierdzono, że ORGON DODATNI szczególnie gromadzi się tam , gdzie w terenie przeważają kształty zbliżone do piramid, szczególnie skały granitowe, kwarcowe i wapienne - czyli takie, które w swym składzie nie zawierają chlorowców. Dlatego tak dobroczynne dla zdrowia człowieka są okolice górzyste...

Dodatni orgon, szczególnie w okolicach górskich oraz tam, gdzie naruszono strukturę calizny Ziemi, np. poprzez duże prace odkrywkowe itp. zamienia się w trzeci rodzaj tej energi zwaną ORANUR. Działa on wysuszająco na żywe organizmy, a w skali większej - na teren na którym się pojawia. W obecnosci ORANURU pojawia się czarne promieniowanie radiestezyjne - fotografowane niekiedy również jako rozmyta czarna barwa...

Struktury architektoniczne o kształcie piramid, a więc właśnie piramidy egipskie oddziaływują również z orgonem.Np.na zewnątrz piramidy gromadzi się ORGON DODATNI , co szczególnie zauważa się wzdłuż lini biegnącej na trasie północ-południe . Odwrotnie - wzdłuż linii wschód - zachód gromadzi się ORGON UJEMNY, działający wysuszająco. Plony roślin zmniejsząją się tam, gdyż to promieniowanie pozbawia je siły (energii) życiowej. Działa on na podobieństwo słabego Oranuru. Silny, odwadniajacy Oranur gromadzi się wewnątrz piramidy na 1/3 jej wysokości. Czwarty i ostatni rodzaj orgonu to promieniowanie DOR. .

Jeżeli na teren napromieniowany radioaktywnie - np.po wybuchu bomby jądrowej lub po rozpyleniu w powietrzu substancji radioaktywnych nałoży się spontanicznie lub intencjonalnie silne promieniowanie ORANURU - wówczas promieniowanie gamma znika a na jego miejsce pojawia się złowrogi DOR. DEATH ORGONE RADIATION. PROMIENIOWANIE ŚMIERCI.

Nieliczni radiesteci, wysoko uduchowieni i wiedzący co czynią, potrafią w wyjątkowych sytuacjach wywołać sztucznie słaby promień DOR-u, w celu zapobieżeniu gorszemu złu lub leczenia, zlikwidowania tą drogą zagrażających życiu bakterii lub pewnych form nowotworów.

W odniesieniu do ORANURU i DORU zachodzi ta sama sytuacja jak w zastosowaniu trucizn w leczeniu chorób. Lekarzom i farmaceutom wiadomo, że pewne silne trucizny mogą być podawane chorym nie tylko nie szkodząc zdrowiu ale wręcz pomagajac mu, pod warunkiem że stosowane są w bardzo znacznym rozrzedzeniu i w małej ilości. Stymulują wówczas system obronny organizmu, pobudzając go do odparcia innych podobnych zagrożeń. Podobnie jest z ORANUR-em i z DOR-em. Niejednokrotnie fotografuje się słabe obecności tych dwóch rodzajów orgonu mając jednoczesnie pewność, iż nie tylko nie śzkodzą one żywym ludziom i zwierzętom a nawet roślinom, ale wręcz poprez stymulację poprawiają ich stan zdrowia dodając porcję siły, względnie energii życiowej.

Otrzymuję wiele listów od moich czytelników zaniepokojonych czy pojawienie się różnego rodzaju kolorowych promieniowań w pobliżu ich samych, a szczególnie ich dzieci nie zagraża aby czymś złym ? Może po przejrzeniu znajdującego się tu materiału uspokoją się...
( opracowane na podstawie dokumentów archiwalnych Kazimierza Bzowskiego, znanego warszawskiego ufologa
-materiał źródłowy: http://www.bzowski.netla.pl/orgon2.html )