skąd grawitacja

                                             polecam również     "skąd to ufo - skąd DNA ? "     oraz     "zjawiska świetlne i inne"


autor : Zbigniew Gliński


  ISTOTA  BUDOWY  WSZECHŚWIATA.

Gdyby gwiazdy miały produkować grawitację, byłoby jej za mało we Wszechświecie, aby utrzymać obserwowaną strukturę w równowadze.
Obecnie uważa się, że większosć (90-99%) materii wypełniającej nasz Wszechświat to tzw."ciemna materia".
O obecnosci ciemnej materii można wnioskować z pośrednich przesłanek, na podstawie obserwacji ruchów rozmaitych obiektów astronomicznych: gwiazd, galaktyk, gromad i supergromad galaktyk.

Fritz Zwicky w latach 30-tych XX w. Oszacował masę pewnej grupy galaktyk tylko na podstawie świecących jej składników. Gdy wyznaczył masę tej samej grupy inną metodą, opartą na wzajemnym grawitacyjnym oddziaływaniu galaktyk, okazało się, że nowy wynik przekracza pierwotne oszacowanie 400 razy.

Co wchodzi w skład ciemnej materii? Na to pytanie wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To jedna z wielkich niewiadomych współczenej nauki.      - jest to widok na centrum naszej Galaktyki w podczerwieni z "Two-Micron All Sky Survey".

   Na tym zdjęciu widoczne są ogromne obłoki pyłu, który blokuje widok na Galaktykę w świetle widzialnym.
Pył międzygwiezdny stanowi dużą ilość materii, lecz nie sądzę aby to on był tą brakującą masą 99% Wszechświata.

Tak więc jest materia dla nas niewidzialna, podobna do tej, z jakiej zbudowana jest "planeta" Nibru. Moim zdaniem, zarówno pył międzygwiezdny jak i materia niewidzialna są powodem występowania wzajemnych oddziaływań grawitacji we Wszechświecie, są łącznikiem grawitacyjnym pomiędzy galaktykami.

Czy można powiedzieć, że układy gwiezdne naszej galaktyki powiązane są grawitacją ? Inaczej mówiąc, czy jądro galaktyki spełnia warunki uwiązania układów gwiezdnych, podobnie jak to czyni z planetami naszego układu Słońce ? Jak podają dane astronomiczne okres obiegu naszego Słońca wokół jądra galaktyki wynosi 240 mln lat, a prędkość liniowa Słońca 220 km/sek.

A w ślad za tym pytaniem pojawia się nowe: Czy pomiędzy galaktykami występuje siła trzymająca je na uwięzi, a inaczej czy pomiędzy galaktykami działa siła grawitacji ?


  CZY SŁOŃCE  WYTWARZA GRAWITACJĘ ?

Według mojego rozumienia, grawitacja jako siła przyciągania mas jest wynikiem przemian energetycznych zachodzących w materii pod wpływem promieniowania kosmicznego. Ruch obrotowy masy względem zewnętrznego pola grawitacyjnego, powoduje zwiększenie siły oddziaływania na masę, jako wynik dążenia masy do zachowania posiadanej polaryzacji.

Innymi słowami, w mojej definicji nie ma stwierdzenia, że grawitacja jest produkowana bądź uzyskiwana. W tej definicji jest stwierdzenie, że grawitacja jako siła przyciągania mas jest pochodną materii.

Można zadać pytanie: - czy w naszym Układzie Słonecznym przybywa grawitacji ?
Gdyby założyć, że nasza gwiazda wraz z towarzyszącą materią (widzialną i niewidzialną) produkują grawitację ... prawdopodobnie powinno jej przybywać ... powinien zwiększać się poziom natężenia pola grawitacyjnego wewnątrz naszego układu planetarnego, a wraz z nim powinny ulegać zmianie orbity planet naszego Układu Słonecznego ... odległości planet od Słońca powinny się zmniejszać lub też powinna zwiększać się prędkość kątowa w ruchu obrotowym wokól Słońca.

Wszystko wskazuje na to, że tak to właśnie odbywa się , zmiany te są na tyle powolne, że wcześniej były dla nas niezauważalne. W wyniku przeprowadzonych przez amerykanów badań astronomicznych ustalono, że w ciągu tysięcy lat rok zwrotnikowy zmniejsza się mniej więcej o 0,000016 sekundy rocznie.      - tak wygląda nasza gwiazda "Słońce"

Tak więc czy Słońce produkuje grawitację ? Moim zdaniem, jako największa masa w naszym układzie planetarnym, Słońce posiada odpowiednią do swojej masy grawitację własną. Można założyć, że grawitacji w naszym Układzie Słonecznym przybywa.

Dodatkową koncentrację grawitacji Słońce uzyskuje w wyniku obrotu wokół własnej osi. Kierunek obrotu Słońca wokół osi jest zgodny z kierunkiem obrotu własnego Ziemi oraz kierunkiem obrotu Księżyca wokół Ziemi, a Ziemi wokół Słońca.
W wyniku tego ruchu obrotowego nasz układ Słoneczny koncentruje grawitację pochodzącą od naszej galaktyki, dzięki czemu jest on jej częścią składową.

Według mnie grawitacji w galaktyce przybywa również wraz z nowopowstającą materią. Powstawanie nowych układów gwiezdnych i planetarnych w okolicy jądra galaktyki, powoduje powiększanie się rozmiarów galaktyki.
Materialy pomocnicze :
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/N-Q/phys/research/pa/Dark-Matter-Introduction.html
http://wszechswiat.astrowww.pl/galaxy.html
oraz "Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne" - Tomasz Szymczyk, Stanisław Rabiej, Anna Pielasz, Jan Desselberger - PPU "PARK" sp. z.o.o. - ISBN 83-7266-054-9


Wydanie drugie - poprawione :
Warszawa, dnia 1 sierpień 2005 roku