zbiorniki energii

.

Aby wytłumaczyć czym jest przewodnik lub zbiornik energii prądu, trzeba powiedzieć tak : jest to widoczna lub niewidoczna dla nas droga jaką przebywa ta energia lub miejsce jego występowania.

- wszystkim dobrze znana błyskawica

Jak już wcześniej powiedziałem może to być dowolny przedmiot materialny ... są lepsze i gorsze przewodniki i zbiorniki dla prądu, są lepsze i gorsze przewodniki dla energii mniej namacalnych, krórych prąd jest jedynie składową.

Energia (promieniowanie kosmiczne) której składową jest prąd występuje wszędzie, jest ona w dowolnej materii, jest ona składową tej materii, bez tej energii materia nie może istnieć. Tak więc dowolny kształt materii jest lepszym lub gorszym zbiornikiem dla prądu. Lepszym zbiornikiem będzie wtedy, kiedy będzie posiadał większą zdolność do przechwytywania i akumulowania energii promieniowania kosmicznego. Odpowiedni kształt materii jest w stanie na bieżąco uzupełniać z otoczenia pobierana przez nas energię. Tak został uruchomiony na Ziemi, wiele lat temu pierwszy odbiornik radiowy, nie posiadał on zasilania z baterii. Elementem pobierającym energię z otoczenia była w tym przypadku cewka.

Jak inaczej można przekonać się że materia jest zbiornikiem energii pradu ... można uderzyć kamieniem o kamień (krzemień będzie najlepszy), można uderzyć metalem o metal lub kamień - zaobserwujemy wówczas przepływ prądu w postaci iskry elektrycznej. Można o tym przekonać się jeszcze na wiele innych sposobów wam znanych, prąd można zaobserwować w obwodzie którego biegunami będą dwa różne metale, one pochłaniają promieniowanie kosmiczne w różny sposób - powstaje więc różnica jego potencjału. Prąd można również obserwować w żywych organizmach (elektryczny wąż morski) oraz w roślinach, ich reakcje na bodzce zewnętrzne można obserwować na przyrządach i miernikach zdolnych do wychwycenia przepływu małych energii prądu.

Są również niewidzialne dla naszego wzroku przewodniki i zbiorniki energii pochodzącej z promieniowania kosmicznego, takimi przewodnikami są struny (zamknięte polami magnetycznymi niewidzialne przewody) oraz lokalne metryki (zamknięte polami magnetycznymi obszary).

Z tego wynika, że w przewodniku nawet bez jego podłączania do bateri już jest prąd (energia jaka indukuje się w wyniku bombardowania przewodnika przez promieniowanie kosmiczne). Struktura przewodnika jest sama w sobie zamkniętą metryką, środowiskiem zdolnym do akumulowania energii, między innymi prądu.

Otoczenie przewodnika posiada również zamknięte polami magnetycznymi środowisko, odmienne od środowiska samego przewodnika, lecz należące do niego. Zapytacie pewno dlaczego to zamknięte magnetycznie środowisko nie oddziaływuje na pomiary magnetyczne, kiedy w przewodniku nie ma przeplywy prądu ? Moim zdaniem przyczyna jest taka, że to środowisko jest neutralne, zrównoważone energetycznie, stąd nie oddziaływuje ono na nasze pomiary.

Można zastanawiać się nad miejscem występowania przepływu tej energii, czy prąd płynie wewnątrz metalowego przewdnika, czy też płynie on w strunie jaka powstaje w jego otoczeniu, ja uważam, że prąd plynie wewnątrz przewodnika, a jego przepływ jest spowodowany oddziaływaniem (naprężaniem i zwalnianiem) struktur wewnętrznych przewodnika ... przepływowi prądu towarzyszy pole elektro-magnetycznych oddziaływań zewnętrznych.


mobil