nasza ufo-cywilizacja


autor : Zbigniew Gliński


  POZIOM  SZATANA 

Postaram się przedstawić i uzasadnić w jaki sposób religia naszych przodków znajduje uzasadnienie we współczesnych poglądach ufologicznych, w czym i dlaczego prof J. Pająk ma rację pisząc o obecnej na Ziemi wraz z nami ufo-cywilizacji, a dlaczego myli się pisząc o teorii spiskowej. Postaram się równiez uzasadnić dlaczego nasza religia i nasza ufo-cywilizacja stanowi spójną całość, a jej istnienie jest naukowo uzasadnione.

"Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że bardzo boi się o niektórych ludzi, bo przestali wierzyć w to, że szatan istnieje. A ponieważ przestali wierzyć w jego istnienie, nie bronią się przed nim, bo wmawiają sobie, że go nie ma."

- sanktuarium Fatimskie (Portugalia) 1993 rok. (foto Fergal O'Neill Naas)

W ślad za Vortalem Zjawisk Niewyjaśnionych przytocze kilka wybranych fragmentów, dotyczacych Poziomu Szatana, pozwoli nam to ponownie przeanalizować czym jest zło i czy słusznym jest przypisywanie zła szatanowi :

"Tak naprawdę trzeba sobie uświadomić, że szatan to jeden z aniołów, więc jeżeli możemy mówić o wyglądzie duchów (bo przecież aniołowie są duchami), to diabeł wygląda tak samo, jak one. Nie ma żadnych rogów i ogona, nie jest brudny i głupi, wręcz przeciwnie. Jako "były" anioł ma wspaniały umysł, jest dużo mądrzejszy od nas i ma olbrzymie doświadczenie. Przecież zna samego Boga, poznał wszystkich ludzi od początku świata, bo istniał przed stworzeniem pierwszych ludzi.

W/g Williama Blake'a - Religią Szatana jest moralność, religia dekologu, kultywowanie naturalnych cnót, co jest przeciwieństwem duchowości przebaczania, będącej religią Jezusa.

Szatan zaoferował ludzkości wybór wolnej woli....Pierwsza, archetypiczna para ludzi wybrała wolność...wzięła owoc z Drzewa Wiedzy, otrzymując samoświadomość i zdolność do niezależnego myślenia. (Rdz. 2-3). Szatan jest przedstawicielem wolności ...od czci dla przesądu.

Szatan jest ucieleśnieniem tych sił, które prowadziły do postępu i rozwoju ludzkości, poprzez burzenie statycznego porządku. Dlatego to, że Bakunin sławi Szatana, ma swoje racjonalne uzasadnienie, bo Szatan jest Proto-Anarchistą.

Lucyfer - ("nosiciel światła", "dawca światła") - jest niesłusznie utożsamiany z upadłym aniołem (Szatanem) na skutek błędnego odczytania fragmentu Księgi Izajasza 14,12,"Jakożoś spadł z nieba Lucyferze, któryś rano wschodził". Apostrofa ta w rzeczywistości skierowana jest do Nabuchodonozora, króla Babilonu.

Najważniejszym dokumentem ... jest nauczanie IV Soboru Laterańskiego (1215 r.), które stanowiło podstawę wszystkich innych oficjalnych wypowiedzi. Sobór ten przeciwko katarom oświadczył, że Bóg od początku czasu z nicości stworzył i aniołów, i świat. "Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi" - czytamy w dokumencie.

W obszernej dysertacji "Tajemnica zła" - B.Claret powiada : "Z jednej strony nie można zła sprowadzać po prostu do Boga, kwestionując tym samym Jego dobroć. Nie można - z drugiej strony - zła przypisywać jakiemuś ,,antybogowi", albowiem ten obrót rzeczy wstrząsnąłby wiarą w jednego i jedynego Boga. Posługiwanie się zaś kategorią diabła ma za sobą tę dogodność, iż ocala zarówno jedność i suwerenność Boga, jak i Jego dobroć."


Po zapoznaniu się z całością materiału, a choćby i tymi fragmentami dla mnie oczywistym staje się, że szatan wybrany został na kozła ofiarnego - choć w rzeczywistości nie reprezentuje sobą zła. Kiedy mówimy na temat zła, powinniśmy zdawać sobie sprawę że ono istnieje w nas samych, jest częścią naszej osobowości, jest częścią naszego świata, jest częścią składową wszechświata. W moim rozumieniu Poziom Szatana jest sferą świata materialnego, jest poziomem energetycznym Ziemi, podobnie można mówić o znanych nam poziomach: wody, atmosfery, orbit satelitów, Księżyca.

  PIOTROWA   BRAMA  

Zło pochodzi od człowieka i jest wynikiem niskich pobudek wywodzących się z instynktów pierwotnych (zwierzęcych). Poziom Szatana wiąze sie nierozerwalnie z poziomem podswiadomym, głównie z tymi jego elementami które odpowiedzialne są za podtrzymywanie życia. Zaistnienie świata widzialnego i niewidzialnego oraz życia na różnych poziomach energetycznych bezsprzecznie jest czymś pozytywnym, boskim i nie należy we wszechświecie do wyjątku ograniczającego się do Ziemi.

Podobnie jak ma się sprawa z energetycznymi poziomami istoty ludzkiej (siedem energetycznych poziomów aury), niemal tak samo wyglądają enegretyczne poziomy naszej planety Ziemia, posiada ona poziom zewnętrznej świadomości (lokalnej) globalnej oraz ten o najwyższej częstotliwości do kontaktowania się z wszechświatem, kolorem będzie odpowiadał złotemu - oraz poziomy niższe, poniżej naszego horyzontu obserwacji zdarzeń, będą odpowiadały kolorem poprzez czerwony do czarnego. Czarny jest najniższym poziomem podstawowej komórki świadomości, jest szkieletem dla pozostałych.

Wszystkim nam wiadomo, tak też głoszą wszystkie religie świata, że dla każdego z nas przyjdzie taki dzień kiedy każdy z osobna zostanie osądzony za swoje uczynki ziemskie - część z nas zostanie skierowana do nieba, pozostali zostaną skierowani do piekła. Kto dokąd trafi i dlaczego ? Ludzie którzy uzyskali wyższy poziom świadomości, którzy kierowali się w życiu troską i odpowiedzialnością za innych, nie dbali o własny byt materialny - są istotami które nabyły wyższą częstotliwość, bliższą dla koloru złotego, zaliczani są do grona świętych (tak ich widzimy na obrazach - w złotej aureoli). Jest to częstotliwość odpowiednia dla wyższego, zewnętrznego poziomu globalnej świadomości Ziemi.

- fontanna Neptuna w Gdańsku

Osoby o niskim poziomie świadomości, ci co kierowali się w życiu własnymi potrzebami, egoiści - w dniu sądnym niestety nie uniosą się zbyt wysoko, energetycznie zostaną ściągnięci do właściwego dla nich, najniższego energetycznego poziomu Ziemi - do podziemia, tego co nazywamy piekłem. Tak też i ja uważam - poniżej naszego horyzontu obserwacji zdarzeń znajduje się świat (cywilizacja) dla nas niewidzialna, jest to cywilizacja materialna - horyzont tego świata równoległego znajduje się poniżej naszego, Ziemia ma dla nich mniejsze rozmiary.

O podobnej cywilizacji dla nas niewidzialnej głosi również prof.J.Pająk lecz nie wskazuje on miejsca ich lokalizacji na Ziemi, a powinno to być równiez i dla niego oczywiste skoro przyrównuje ich z diablami i posiada dowody na to, że pokonywanie przeszkód materialnych nie stanowi dla nich problemu, w podziemiu poruszają się oni podobnie jak my w obszarze atmosfery. Z obserwacji swoich nie wyciągnął właściwych wniosków i to stało się przyczyną błędnej teorii okupacji Ziemi przez obcą, wrogo nastawioną cywilizację.

SYMBOL CYWILIZACJI POZIOMU SZATANA.

Na właściwy tok rozumowania naprowadził mnie dopiero Symbol Szatana, wcześniej pisałem o "Szklanej Cywilizacji", lecz nie wiedziałem skąd się ona wywodzi. Każde dziecko wie że symbolem władzy Szatana (diabła) są widły, jest to symbol władzy nad światem podziemia.

- trójząb, pojedyńczy symbol z oznakowania sieci Wilka

Taki jest również symbol władzy Neptuna, władcy głębin mórz i oceanów, władcy świata podwodnego. Ten symbol władzy (podpis) znają wszyscy ludzie na Ziemi, a "najdziwniejszym" w tym wszystkim jest to, że taki symbol "trójzęba" w postaci znaku energetycznego jest często spotykany na Ziemi, na różnych kontynentach w obrębie kręgów zbożowych i nie tylko. Znaki te wyśledził oraz bada spektrum ich znaczenia polski naukowiec i odkrywca kanałów energetycznej sieci Ziemi, specjalista w zakresie promieniowań radioaktywnych, Miłosław Wilk.

Spotykamy również kamienne głazy, podpisane znakiem diabła, nazywamy je diabelskimi, o tych kamieniach pisał również Muki, należą one do energetycznej sieci mocy, czakramów Ziemi. Miłosław Wilk podczas swoich badań stwierdził, że podpis energetycznym znakiem trójzęba należy czytać jako OPIEKA ISTOT Z KOSMOSU lub WYKONANE PRZEZ ISTOTY KOSMICZNE. występuje on we wszystkich miejscach kultu wiary, oraz wielu innych miejscach związanych z pozytywną aktywnością ludzką (szpitale, stadiony, sale lub muszle koncertowe). Pan Miłosław Wilk powiada wręcz , że w miejscach kultu wiary oni są na stałe, poprawności tego poglądu dowodzi zdjęcie sanktuarium Fatimskiego.

Zastanówmy się zatem - jak to wszystko należy rozumieć, czy tą niewidzialną cywilizacją, z którą mamy doczynienia na Ziemi są przybysze z kosmosu ? Dlaczego postanowili oni razem z nami zamieszkać ? Dlaczego są dla nas niewidzialni ? Dlaczego podpisują się znakiem władców podziemia ? Co oni chcą nam w ten sposób powiedzieć ? Czy należy się ich obawiać ? Skąd się oni tutaj wzieli ? Czy ich obecność należy zaliczyć do obcej okupacji ?

KRONIKARZE I WIZJONERZY

Aby wyrobić sobie pogląd na pochodzenie świata podziemi zobaczmy jak ten świat przedstawiają kronikarze i prorocy (wizjonerzy). Zobaczmy jak został przedstawiony świat podziemia trojgu portugalskim pastuszkom z Fatimy. Pierwszą przepowiednią fatimską (1917 r.) była wizja piekła, dzieci relacjonowaly to tak :
- "Pani nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało znajdować się w głębi ziemi, widzieliśmy w tym morzu demony i dusze, jakby były przezroczystymi czartami lub brunatnymi żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci ... następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników."

Wedlug księgi Henocha, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach:
Boski wyrok : "Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia... Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni. Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły."

Poziom szatana - pierwsza podróż Henocha : "Zabrali mnie i zanieśli na miejsce, gdzie istoty wyglądały jak płonący ogień, ale gdy zechciały, przybierały wygląd ludzi ... Zobaczyłem wszystkie wielkie rzeki i doszedłem do ogromnej ciemności i znalazłem się tam, dokąd każdy zmierza ... Ujrzałem głęboką rozpadlinę ziemi z kolumnami niebiańskiego ognia i ujrzałem wśród nich ogniste kolumny nieba, które zstępowały [na dół] i których wysokości i głębokości nie można było zmierzyć ... Ja, Henoch, sam zobaczyłem to widzenie, kres wszystkiego. Żaden człowiek nie widział tego, co ja widziałem."

LEGENDY "DOLINY ŚMIERCI".

W temacie ufo-cywilizacji poziomu szatana wspominają również legendy północno-zachodniej Jakucji, z rejonu górnego Wiluja, rejon ten zwany jest "Doliną Śmierci".

- podziemna konstrukcja z "Doliny Śmierci"

Legenda głosi, że :
"Pewnego razu mieszkańców ogarnęła nieprzenikniona mgła i okolicą wstrząsnął niesamowity huk. Rozpętał się niesamowicie silny huragan, a ziemią straszliwie zatrzęsło. Błyskawice i pioruny siekły niebo we wszystkich kierunkach. Kiedy wszystko ucichło i mgła się rozwiała, przed ich przerażonymi oczami rozpostarł się taki obraz: oto pośrodku wyniesionej ku górze ziemi stała lśniąca w słońcu jakaś konstrukcja, która była widoczna w promieniu wielu dni drogi (30-40 km) ...
W ciągu następnych chwil urządzenie to emitowało nieprzyjemne, dręczące słuch hałas i powoli, stopniowo zmniejszało swą wysokość, póki nie znikło całkowicie pod ziemią. Na miejscu jego pogrążenia się w ziemi ziała ogromna „paszcza”. Według opisów podanych w legendach, składała się ona z trzech „gardzieli” „rechocących bezdni”. W jej jądrze znajdowała się ponoć wspaniała, podziemna kraina ze swym własnym „wyszczerbionym” słońcem."

Opisane w legendach Jakucji obserwacje prowadzą do wniosku, że mamy doczynienia z podziemną cywilizacją na dużo wyższym poziomie rozwoju od naszego. W rejonie Doliny Śmierci miejscowa ludność napotykała wiele rozrzuconych obcych nam konstrukcjach w kształcie spodka, dzwonu, ostrogi - są one potwierdzeniem wydarzeń opisanych w legendach, wybrane fragmenty powinny być wskazówką do dalszych poszukiwań rozwiązania zagadki pochodzenia tej cywilizacji.

NASZA UFO-CYWILIZACJA PODZIEMIA.

Wnioski do jakich prowadzi przedstawiony powyżej materiał, są równie niesamowite co i zaskakujące - materiał ten dowodzi słuszności wiary w życie wieczne, a wraz z materiałem zebranym w dziale "Szklanej Cywilizacji" dowodzi istnienia wraz z nami na Ziemi innej niewidzialnej dla nas cywilizacji, cywilizacji podziemia - co więcej dowodzi, że cywilizacją podziemia jest cywilizacją naszych zmarłych przodków.

- kula oraz znak ponad Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej Pani Mazowsza w Czerwińsku, 28 marzec 2005 r. (foto: Dawid Gliński)

Na zdjęciu obok, zrobionym w lany poniedziałek 2005r., podczas wyjazdu do Czerwińska, w lewym dolnym narożniku w obszarze zakreślonym w kwadracie - można zobaczyć dwa "materialne" obiekty, powyżej widoczne one są w powiększeniu. Obiekty te nie byly widoczne gołym okiem, nie ma ich również na zdjęciu zrobionym w chwile później.

Czy można je nazwać obiektami ufo ? Z pewnością tak bo są latającymi oraz niezidentyfikowanymi, kula może być robotem do obserwacji terenu w naszym świecie materialnym. Obok niej, poniżej, znajduje się obiekt w kształcie małej rakiety o innym, nieznanym nam przeznaczeniu.

Zachodzi pytanie skąd one się tam wzięły i dlaczego udało się utrwalić je na zdjęciu, czego ich obecność dowodzi ? Moim zdaniem dowodzi prawdziwości legend oraz przekazów wizjonerów, dowodzi również prawdziwości wiary wszystkich religii świata, dowodzi że niewidzialna dla nas cywilizacja podziemia istnieje.

Być może wielu spośród was uzna, że są to jedynie szalone fantazje, jestem przekonany że przedstawiony materiał pozostanie na długo w waszej pamięci i jeszcze długo nie będzie dawał wam spokoju, myśl ta bedzie powracała do was za każdym razem kiedy usłyszycie o nowych piktogramach zbożowych, będzie wracała kiedy usłyszycie o życiu wiecznym.

ANIOŁ STRÓŻ

Tajemnica naszego życia w świecie materialnym jest z pewnością bardziej zadziwiająca niż możemy to sobie wyobrazić. Proszę popatrzeć na zdjęcie zamieszczone poniżej.

- odwiedziny w szpitalu

Zdjęcie to przedstawia prawdopodobnie rodziców, odwiedzających dziecko w szpitalu. Prócz rodziców, niemowle odwiedzone zostalo przez ... byt energetyczny, widoczny jako szarego koloru spirala. Wnika ona do pomieszczenia od góry, przenika lezące na łóżeczku dziecko i opuszcza pomieszczenie kierując się ku górze.

W foto galerii, dostępnej ze strony głównej "Zagadkowa Grawitacja", zostały zamieszczone wybrane zdjęcia Kazimierza Bzowskiego (foto galeria "energia" - rejestracje orgonu), w swoich opisach do zdjęć Kazimierz Bzowski wspomina : "Sieć Wilka interesuje się i 'opiekuje się' dziećmi. Orgon z kolei gromadzi się przy istotach żywych, w tym przypadku dopiero co narodzonych. "

Otóż uważam, że energia jako taka nie jest elementem świadomym tego co robi, to raczej jakaś istota myśląca jest w stanie kierować energią lub obiektem o postaci energetycznej. O ile na zdjęciu z Czerwińska, stalowego koloru obiekty można nazwać "materialnymi" robotami - to na zdjęciu z dzieckiem szara spirala przedstawia moim zdaniem ruch energetycznej postaci istoty żywej, myślącej. Może to być dusza zmarłej wcześniej osoby, należącej do rodziny dziecka, może to być opieka nad nami zorganizowana w inny nieznany nam sposób.

To zdjęcie w połączeniu z materiałem przedstawionym powyżej, prowadzi mnie do wniosku o niesłusznym, krzywdzącym poglądzie naszej cywilizacji na temat życia w świecie podziemi. Poglądy nasze są wynikiem błędnie interpretowanych przekazów oraz doczesnym interesem osób odpowiedzialnych za politykę kościoła, wynika z naszej niewiedzy - przyszedł czas aby te poglądy zmienić.

Zapraszam do odwiedzenia materiału, opracowanego pod hasłem 'kataklizmy' - omawia on skutki wynikajace z współobecności na naszej planecie omawianej, niewidzialnej cywilizacji, znajdziecie tam wyjaśnienie - dlaczego nie jest słuszną teoria okupacji Ziemi prof.Jana Pająka.


Zbigniew GlińskiWarszawa, dnia 13.04.2005 roku

Copyright © 2017 Zbigniew Gliński

materialy pomocnicze :
" 26-ty dzień" : http://extraordinary.biz.ly/day26_pl.htm
Forum ZN : http://forumzn.katalogi.pl/temat291/
Sieć Wilka : http://www.bzowski.netla.pl/index.html
Księgi Henoha : http://ndw.v.pl/art.php?nr=609&czesc=24
"Dolina Śmierci" : http://www.ufo.internauci.pl/?module=news&id=627